Siirry sisältöön

2024

27.5.2024 Patientanvisningar på lätt språk ökar patientsäkerheten | Sanna Kaski

17.5.2024 Föräldrarnas delaktighet avgörande för ett mer klientsäkert barnskydd | Jonna Salonen och Pia Hiltunen

25.4.2024 Reder du dig eller är du rädd? | Satu Koskela

6.3.2024 Kompetenscentren för utbildning inom klient- och patientsäkerhet är snart här – nätverksbygget startar nu!

26.2.2024 Välfärdsområdena främjar den medicintekniska säkerheten | Annika Takala

16.2.2024 Det lönar sig att förebygga trycksår | Jaana Kalliokoski

2.2.2024 Samarbete är en styrka även när det gäller medicinteknisk säkerhet | Merja Jutila

16.1.2024 Patientsäkerhetsledning ur forskarens och expertens synvinkel | Tuula Saarikoski

4.1.2024 Den nya lagen om patientombud och socialombud stöder delaktigheten | Hanna Sykkö

2023

15.12.2023 Digitaliseringen berör alla | Maija-Riitta Halonen

11.12.2023 Praktiska belöningsidéer som stöd för ledarskapet | Elina Pohjonen

27.11.2023 Verktyg för bedömning av vårdutbildningsorganisationernas läroplaner

25.10.2023 VR-teknologi för säkerställande av kompetens – vad ska man tänka på före anskaffningen? | Sari Lintunen

14.9.2023 Det finns skäl att säga förlåt | Merja Jutila

21.8.2023 Att mäta klient- och patientsäkerheten – Salvador Dalis smältande klockor, Rubens kärleksträdgård eller något där emellan? | Merja Sahlström

1.8.2023 Hur ska vi beskriva och analysera klientsäkerheten inom socialvården? | Eija Savelius-Koski

30.6.2023 Klient- och patientsäkerheten med tanke på barnets rättigheter | Merike Helander

7.6.2023 Världen är din | Merja Jutila

10.5.2023 Varför föreslår Klient- och patientsäkerhetscentret en tydligare lagstiftning? | Tuija Ikonen

24.4.2023 En allvarlig negativ händelse ställer till förtret för många | Mari Liukka

20.3.2023 Samförstånd om klientsäkerheten | Satu Koskela

3.2.2023 Varje klient är värd en god klientsäkerhet | Sanna Välimäki

26.1.2023 Hur kan morötter, äpplen och päron ledas med kunskap? | Eeva Ketola

18.1.2023 QR-koder testades för informationssökning om medicintekniska produkter

2022

15.12.2022 Självständighet, envishet och lite granris | Elise Kuismanen

30.11.2022 Rätt doserad digitalisering är en utmärkt lösning – checklista för distanstjänster publicerad | Tuija Ikonen

26.10.2022 De små handlingarna | Merja Jutila

22.9.2022 Hur kan vi säkerställa den medicintekniska kompetensen?

29.8.2022 De kommande välfärdsområdena bär ansvar för kassakistan och patient- och klientsäkerheten | Hanna Toiviainen

22.8.2022 Den medicintekniska säkerheten i fokus inom vård och omsorg – Är dina kunskaper uppdaterade? | Annika Takala

27.6.2022 ”Välkommen till Trygghetslandets välfärdsområde!” | Tuija Ikonen

30.5.2022 ”Det blev ingenting av det. Det leder ju ändå ingenvart.” | Hannes Friberg

28.4.2022 Att överbrygga klyftan mellan kunskap och handling | Tuija Ikonen

28.3.2022 Upplevelser av sakkunskap – En ny arbetsuppgift är inte bara en möjlighet utan också ett språng ut ur komfortzonen | Tanja Hautala

4.3.2022 En värdeful praktik | Sonja Nylund

23.2.2022 Hur upplever barn och unga sin delaktighet och trygghet inom vården? | Tytti Alho

28.1.2022 I Finland lämnas ingen vind för våg? | Tuija Ikonen

2021

20.12.2021 Det är dags att tända empatins ljus! | Tuija Ikonen

9.12.2021 Vem får jag utbilda? | Essi Vesterlund

25.11.2021 Begripligt på modersmålet | Tuija Ikonen

21.10.2021 ”Kära dagbok. Idag har jag varit högskolepraktikant i två månader.” | Sanna Kiili

28.9.2021 Om säkerställande av kompetensen: Häftapparaten fick mig att tänka | Merja Jutila

18.8.2021 Identifiering är grunden för trygga tjänster | Jenni Isotalo

21.6.2021 Finland ett modelland för säker läkemedelsbehandling 2026 | Elina Hanslian

17.5.2021 Utbildningsöverläkarens tankar om patientsäkerhet | Tanja Eriksson

21.4.2021 Vi önskar förändring | Tuija Ikonen