Siirry sisältöön

Du kan fråga efter inspelningarna per e-post: noharm(a)ovph.fi.

TORSDAG 3.9.2020

Nätverket No Harm Bothnia

9:00 No Harm Bothnia-postrar, Moderatorer Tuija Ikonen & Susanne Salmela
9:15–11:00 Muntlig poster I–Muntlig poster VI
11:00 Slutsatser

10:30-11:30 Anmälan till seminariet/Lunch

I Vi främjar patient- och klientsäkerheten tillsammans

11:30–11:45 Öppning, Marina Kinnunen (på finska)
11:45–12:00 Utvecklingscentret för patient-och klientsäkerhet 2020, Tuija Ikonen (på finska)
12:00–13:00 Key Note; Förbättring av patientsäkerheten i Sverige, Karin Pukk-Härenstam, Karolinska institutet (på engeleska)
13:00–13:30 Handboken Säker läkemedelsbehandling, Emilia Laukkanen, Fimea (på finska)
13:30–14:00 Vad berättar kvalitetsregistren om patientsäkerheten, Sirkku Pikkujämsä, THL (på finska)
14:00–14:30 Plan för verkställande av patientsäkerhetsstrategin, Kaisa Halinen, STM (på finska)

14:30–15:00 Paus

II Lägesbild för patient- och klientsäkerheten (på finska)

15:00–15:20 TEAS-projektet Lägesbild för patient- och klientsäkerhet, Maria Virkki och Riikka-Leena Leskelä
15:20–15:40 Mätare för patientsäkerhet ute i världen, Päivi Ylitalo och Kaisa Haatainen
15:40–16:00 Säkerhetsmätare inom andra branscher, Maiju Welling
16:00–16:20 Indikatorer och mätare som används i Finland, Auvo Rauhala
16:20–16:40 Kan man modellera mätningen av patientsäkerheten, Pirjo Mustonen
16:40–17:00 Diskussion och avslutning, Maria Virkki

FREDAG 4.9.2020

III Utvecklings- och forskningslinjer för No Harm-nätverket  

8:00–8:15 Inledning, ordförande
8:15–9:00 Sambandet mellan vårdintensitet och patientsäkerhet, Lisbeth Fagerström (på svenska)
9:00–9:45 Presentation av utvecklings- och forskningslinjerna samt lägesöversikt, linjeansvariga (tvåspråkig)

10:00–11:15 Träffar för respektive linje: planer och mål 2020–2021 (inte filmats)
Kompetens · Never Events · Sjukhusdödsfall · Nationell nivåmätning · Säkerheten vid vård och omsorg i hemmet · Nya idéer

11:15–12.00 Paus

IV Session (på finska)

12:00–12:45 Kompetenshantering via apparatpass, Tiina Vierula  
12:45–13:15 Säkerhet i livets slutskede, Hanna Kuusisto 
13:15–13:45 Säkerställande av kompetens inom akutvården, Taneli Väyrynen och Vesa Aro 
13:45–14:00 Avslutning, Tuija Ikonen