Siirry sisältöön

Tid: 1‒2.9.2022

Plats: Österbottens välfärdsområde, Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa, auditorium Örn, Y-byggnaden, våning 3. Det är också möjligt att delta på distans.

Anmälningstid har gått ut. Du kan delta via Teams (länkar nedan).

Seminariet är avgiftsfritt. Deltagarna står själva för sina middags-, rese- och övernattningskostnader.

Förändringar i programmet möjliga.

Länkar till presentationerna och inspelningarna kan begäras på adressen noharm(a)ovph.fi.


TORSDAG 1.9.2022

8:30–9:00  Morgonkaffe

I Posterpresentation

9:00  Posterpresentation
Moderatorer: Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet och Susanne Salmela, HVD, forsknings- och utvecklingsöversötare, Österbottens välfärdsområde

9:15–11:00  Muntliga postrar I–VI och Sammanfattning

11:00–11:45  Lunchpaus

II Case manager-verksamhet för bättre säkerhet

Ordförande: Erkki Penttinen, sektordirektör, Österbottens välfärdsområdeoch Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet

11:45–12:00  Inledning
Anne Salovaara-Kero, styrelseordförande för Österbottens välfärdsområde

12:00–13:00  Key Note: Case Management – U.S. History, Evolution and Outcomes
L. Greg Cunningham, CEO, American Case Management Association
Läs mer!

13:00–13:15  Case Managers i Österbottens välfärdsområde
Eeva-Kaisa Liukkonen, TH, YH, klinisk sakkunnig (högre YH), sakkunnig inom vårdabete, Österbottens välfärdsområde

13:15–13:30  Case Manager-verksamheten i Päijänne-Tavastland
Katri Nousiainen, FöM, sjukskötare (högre YH), projektplanerare, projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

13:30–14:00  Kaffepaus

III Den mentala hälsans och de missbruksrelaterade sjukdomarnas årtionde

Ordförande: Marja Mustonen, chef för mental- och missbrukarvård, Österbottens välfärdsområde och Carina Nåls, socialdirektör, Österbottens välfärdsområde

14:00–14:30  Vad är psykiatriska patientskador?
Olli Kampman, professor i psykiatri, Tammerfors universitet

14:30–14:45  Erfarenhetsexperter och kamratstöd inom missbrukarvården – oersättliga inom social- och hälsovårdstjänsterna
Hannu Ylönen, pensionerad erfarenhetsexpert inom missbrukarvård, Vanda

14:45–15:15  Törnar längs vägen, men hopp i slutet av tunneln
Kaarlo Simojoki, vd för A-klinikstiftelsen, arbetslivsprofessor i beroendemedicin vid Helsingfors universitet15:15–15:25  Tauko ja venyttelyä musiikin tahdissa

15:15–15:25  Paus och töjning till musik 

15:25–15:55  Missbrukets säkerhetsrisker för individen
Kristiina Patja, professor, Helsingfors universitet

15:55–16:25  Mentala störningar och drogmissbruk på arbetsplatsen – arbetsförmågan sätts på prov
Minna Majuri, MD, specialist på företagshälsovård, Forskning och utveckling av företagshälsovården, Arbetshälsoinstitutet, Klinisk lärare, Helsingfors universitet

16:25–16:30  Sammanfattning

18.30- 21:00  Middag (på egen bekostnad, separat anmälan)

FREDAG 2.9.2022

IV No Harm- nätverkets utvecklings- och forskningslinjer

Ordförande: Tanja Hautala, specialplanerare,Klient- och patientsäkerhetscentretoch Tarja Pajunen, specialsakkunnig, Klient- och patientsäkerhetscentret

8:30–8:40  Välkomstord, ordförande

8:40–9:30  Presentation av utvecklings- och forskningslinjerna samt lägesöversikt, linjeansvariga

9:30  Kaffe medtas till linjeträffarna

9:45–10:45  Träffar för respektive linje: planer och mål 2022–2023

Kompetensutveckling, Mari Plukka, kvalitetsdirektör, Österbottens välfärdsområde/samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Arto Helovuo, utvecklingsdirektör, Qreform Oy

Nationell nivåmätning, Heli Ylihärsilä, utvecklingsöverläkare, Österbottens välfärdsområde och Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret

Säkerheten vid vård och omsorg i hemmet, Camilla Seppälä, chef för klient- och patientsäkerhet, Kymsote, Samkommunen för Kymmenedalens social- och hälsovårdstjänster och Jaana Kalliokoski, servicechef, Klient- och patientsäkerhetscentret

Vårdrelaterade infektioner, Dinah Arifulla, sjukskötare, HvM, sakkunnig, THL, lärare inom hälsovårdsbranschen, Åbo yrkesinstitut och Elina Välivainio, hygienskötare, Österbottens välfärdsområde

Utvecklingslinjen för säker läkemedelsbehandling, Heidi Tahvanainen, specialprovisor inom apoteks -och sjukhusfarmaci, utvecklingschef, Fimea Och Marianne Kuusisto, läkemedelskoordinator, Österbottens välfärdsområde

Utbildning, utbildningslinjen för klient- och patientsäkerhet, Sanna Saikkonen, lektor inom vårdarbete, Vasa yrkeshögskola och Tanja Hautala, specialplanerare, Klient- och patientsäkerhetscentret

”As-PoT-Ovas”-nätverket, Kaisa Haatainen, patientsäkerhetschef, Kuopio universitetssjukhus och Hanna Toiviainen, programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret

Never event–identifiering, Tarja Pajunen, specialsakkunnig och Merja Jutila, patientsäkerhetskordinator, Klient- och patientsäkerhetscentret

Idéer om nya linjer, 2021 fördjupning av skatterna, Elise Kuismanen, specialplanerare och Jaana Valkeinen, specialsakkunnig, Klient- och patientsäkerhetscentret

10:45–11:15  Plan för hur utvecklingslinjernas verkstäder ska fortsätta

11:15–12:00  Lunchpaus

V Missbrukar- och mentalvårdsklienterna som en del av det omgivande samhället

Ordförande: Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf och Pia-Maria Sjöström, sektordirektör, Österbottens välfärdsområde

12:00–12:30  Den fördömda spriten: har samhället metoder?
Olavi Kaukonen, PD, docent, Helsingfors universitet

12:30–13:00 Barnens och familjernas säkerhet som febertermometer för samhällets välfärd
Hanna Sellergren, PL, utvecklingschef, Förbundet för mödra- och skyddshem

13:00–13:20  Kaffepaus

13:20–14:00  Debatt:
Vad lärde vi oss av Olycksutredningscentralens utredning? Case: självmord under sjukhusvård
Hanna Tiirinki, ledande forskare, docent, HvD, Olyckor inom social- och hälsovården, Olycksutredningscentralen

Vad lärde vi oss av Olycksutredningscentralens utredning? Reflektioner över programmet för förebyggande av självmord
Timo Partonen, docent i psykiatri, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd

14:00–14:20  Fungerande social- och hälsovårdstjänster för att förebygga marginalisering
Sari Somppi, kriminolog, magister i samhällsvetenskaper

14:20–14:30  Avslutning
Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet

Trevlig hemresa!