Siirry sisältöön

Tid: 1‒2.9.2022

Plats: Österbottens välfärdsområde, Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa, auditorium Örn, Y-byggnaden, våning 3. Det är också möjligt att delta på distans.

Anmälan: Senast 24.8.2022 via den här länken.

Seminariet är avgiftsfritt. Deltagarna står själva för sina middags-, rese- och övernattningskostnader.

ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA

Kauppakeskus Rewell 101, 65100 VAASA

31.8.-2.9.22

Hinnat

yhden hengen standard huone á 117 €/vrk

kahden hengen standard huone á 132 €/vrk

yhden hengen superior huone á 132 €/vrk

kahden hengen superior huone á 147 €/vrk

Huoneita on varattavissa saatavuuden mukaan. Jokainen varaa ja maksaa huoneen itse. Huoneet tulee varata 120822 mennessä, jolloin mahdolliset jäljellä olevat huoneet vapautuvat myyntiin. Sen jälkeen tehtäviin varauksiin tarjoamme päivän parasta hintaa.

Varaukset kotisivujemme kautta: www.sokoshotels.fi , varauskoodi: BASPOT tai suoraan hotellista: sähköposti: sales.vaasa@sokoshotels.fi , puh. +358 20780 8850, maininta: Aspot turvallisuusSCANDIC VAASA

Rosteninkatu 6, 65100 Vaasa

31.08.–02.09.2022

Huonetyyppi Standard

Hinnat

113€ yhden hengen huone / vuorokausi

133€ kahden hengen huone / vuorokausi

Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse osoitteesta: http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=XXX. Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BPOT3180822 myös puhelimitse tai sähköpostitse hotellinyhteystietoja käyttäen.

Huoneet ovat varattavissa 17.08.2022 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan.

Förändringar i programmet möjliga.

Ladda ner programmet i pdf.

AbstraktbjudanTORSDAG 1.9.2022

8:30–9:00  Morgonkaffe

I Posterpresentation

9:00  Posterpresentation
Moderatorer: Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet och Susanne Salmela, HvM, utvecklingsöverskötare, Österbottens välfärdsområde

9:15–11:00  Muntliga postrar I–VI och Sammanfattning

11:00–11:45  Lunchpaus

II Case manager-verksamhet för bättre säkerhet

Ordförande: Erkki Penttinen, sektordirektör, Österbottens välfärdsområdeoch Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet

11:45–12:00  Inledning
Anne Salovaara-Kero, styrelseordförande för Österbottens välfärdsområde

12:00–13:00  Key Note: Case Management – U.S. History, Evolution and Outcomes
L. Greg Cunningham, CEO, American Case Management Association
Läs mer!

13:00–13:15  Erfarenheter från Österbottens välfärdsområde
Eeva-Kaisa Hannelin, sakkunnig inom vårdabete, Österbottens välfärdsområde

13:15–13:30  Case Manager-verksamheten i Päijänne-Tavastland
Katri Nousiainen, FöM, sjukskötare (högre YH), projektplanerare, projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

13:30–14:00  Kaffepaus

III Den mentala hälsans och de missbruksrelaterade sjukdomarnas årtionde

Ordförande: Marja Mustonen, chef för mental- och missbrukarvård, Österbottens välfärdsområde och Carina Nåls, socialdirektör, Österbottens välfärdsområde

14:00–14:30  Vad är psykiatriska patientskador?
Olli Kampman, professor i psykiatri, Tammerfors universitet

14:30–14:45  Erfarenhetsexperter och kamratstöd inom missbrukarvården – oersättliga inom social- och hälsovårdstjänsterna
Hannu Ylönen, pensionerad erfarenhetsexpert inom missbrukarvård, Vanda

14:45–15:15  Törnar längs vägen, men hopp i slutet av tunneln
Kaarlo Simojoki, vd för A-klinikstiftelsen, arbetslivsprofessor i beroendemedicin vid Helsingfors universitet15:15–15:25  Tauko ja venyttelyä musiikin tahdissa

15:15–15:25  Paus och töjning till musik 

15:25–15:55  Missbrukets säkerhetsrisker för individen
Kristiina Patja, professor, Helsingfors universitet

15:55–16:25  Mentala störningar och drogmissbruk på arbetsplatsen – arbetsförmågan sätts på prov
Minna Pihlajamäki, MD, specialist på företagshälsovård, Forskning och utveckling av företagshälsovården, Arbetshälsoinstitutet, Klinisk lärare, Helsingfors universitet

16:25–16:30  Sammanfattning

För intresserade ordnas rundvandring i H-huset.

18.30- 21:00  Middag (på egen bekostnad, separat anmälan)

FREDAG 2.9.2022

IV No Harm- nätverkets utvecklings- och forskningslinjer

Ordförande: Tanja Hautala, specialplanerare,Klient- och patientsäkerhetscentretoch Tarja Pajunen, specialsakkunnig, Klient- och patientsäkerhetscentret

8:30–8:40  Välkomstord, ordförande

8:40–9:30  Presentation av utvecklings- och forskningslinjerna samt lägesöversikt, linjeansvariga

9:30  Kaffe medtas till linjeträffarna

9:45–10:45  Träffar för respektive linje: planer och mål 2022–2023

Kompetens, Mari Plukka, kvalitetsdirektör, Österbottens välfärdsområde/samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Arto Helovuo, utvecklingsdirektör, Qreform Oy

Nationell nivåmätning, Heli Ylihärsilä, utvecklingsöverläkare, Österbottens välfärdsområde och Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret

Säkerheten vid vård och omsorg i hemmet, Camilla Seppälä, chef för klient- och patientsäkerhet, Kymsote, Samkommunen för Kymmenedalens social- och hälsovårdstjänster och Jaana Kalliokoski, servicechef, Klient- och patientsäkerhetscentret

Vårdrelaterade infektioner, Dinah Arifulla, sjukskötare, HvM, sakkunnig, THL, lärare inom hälsovårdsbranschen, Åbo yrkesinstitut och Elina Välivainio, hygienskötare, Österbottens välfärdsområde

Utvecklingslinjen för säker läkemedelsbehandling, Heidi Tahvanainen, specialprovisor inom apoteks -och sjukhusfarmaci, utvecklingschef, Fimea Och Marianne Kuusisto, läkemedelskoordinator, Österbottens välfärdsområde

Utbildning, utbildningslinjen för klient- och patientsäkerhet, Sanna Saikkonen, lektor inom vårdarbete, Vasa yrkeshögskola och Tanja Hautala, specialplanerare, Klient- och patientsäkerhetscentret

”As-PoT-Ovas”-nätverket, Kaisa Haatainen, patientsäkerhetschef, Kuopio universitetssjukhus och Hanna Toiviainen, programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret

Idéer om nya linjer, 2021 fördjupning av skatterna, Tarja Pajunen, specialsakkunnig, Klient- och patientsäkerhetscentret 

10:45–11:15  Plan för hur utvecklingslinjernas verkstäder ska fortsätta

11:15–12:00  Lunchpaus

V Missbrukar- och mentalvårdsklienterna som en del av det omgivande samhället

Ordförande: Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf och Pia-Maria Sjöström, sektordirektör, Österbottens välfärdsområde

12:00–12:30  Den fördömda spriten: har samhället metoder?
Olavi Kaukonen, PD, docent, Helsingfors universitet

12:30–13:00 Barnens och familjernas säkerhet som febertermometer för samhällets välfärd
Hanna Sellergren, PL, utvecklingschef, Förbundet för mödra- och skyddshem

13:00–13:20  Kaffepaus

13:20–14:00  Debatt:
Vad lärde vi oss av Olycksutredningscentralens utredning? Case: självmord under sjukhusvård
Hanna Tiirinki, ledande forskare, docent, HvD, Olyckor inom social- och hälsovården, Olycksutredningscentralen

Vad lärde vi oss av Olycksutredningscentralens utredning? Reflektioner över programmet för förebyggande av självmord
Timo Partonen, docent i psykiatri, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd

14:00–14:20  Fungerande social- och hälsovårdstjänster stärker samhällsfreden (förebyggande av marginalisering)
Sari Somppi, kriminolog, magister i samhällsvetenskaper

14:20–14:30  Avslutning
Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet

Trevlig hemresa!