Siirry sisältöön

No Harm Experts är ett öppet nationellt forskar- och utvecklarnätverk. Dess verksamhetsidé är att öppet sprida kunskap, så att social- och hälsovården kan erbjuda trygg vård och service varje dag.

Nätverket träffas via Teams varannan torsdag i månaden kl. 14-15.

Träffar under hösten 2023 (preliminärt program)

Träffarna fortsätter under hösten på temat att stödja säkerheten inom välfärdsområdena.

10.8 Klient- och patientsäkerhetsstrategins handlingsprogram som verktyg för välfärdsområdena

14.9 Anmälningar om missförhållanden inom socialvården – erfarenheter

12.10 Klient- och patientsäkerhetsutbildning och säkerställande av kompetensen

9.11 Att stödja arbetshälsa och metoder för detta

14.12 Färdiga doktorsavhandlingar om förbättring av säkerheten

Om du vill vara med i nätverk eller har frågor, ta kontakt noharm(a)ovph.fi