Siirry sisältöön

No Harm Experts är ett öppet nationellt forskar- och utvecklarnätverk. Dess verksamhetsidé är att öppet sprida kunskap, så att social- och hälsovården kan erbjuda trygg vård och service varje dag.

Nätverket träffas via Teams varannan torsdag i månaden kl. 14-15.

Träffar under våren 2023

Temat är att stödja säkerheten i de nya välfärdsområdena.

12.1 De närståendes delaktighet i klientens och patientens service- och vårdprocess
9.2 WHO:s Global Safety Action Plan och dess framskridande i Finland 2022 – lång väg till modelland
9.3 Att trygga en säker läkemedelsbehandling i välfärdsområdet med stöd av handboken Säker läkemedelsbehandling
13.4 Klientsäkerheten inom socialvården
11.5 Färdiga doktorsavhandlingar om förbättring av säkerheten

Om du vill vara med i nätverk eller har frågor, ta kontakt med specialplanerare Tanja Hautala, tanja.hautala(a)ovph.fi