Siirry sisältöön

Vi är ett riksomfattande forskar- och utvecklarnätverk som administreras av Klient- och patientsäkerhetscentret. 

  • Vi utvecklar förfaranden och skyddsmetoder för att säkerställa en säker vård.
  • Vi utvecklar och testar gemensamma mätare för patient- och klientsäkerhet.
  • Vi bedriver forskning och främjar forskningssamarbete.
  • Vi höjer säkerhetskompetensen.

Vår verksamhetsidé är att sprida information som bidrar till en säker vård och service i det dagliga arbetet inom social- och hälsovården.

Träffar på hösten 2022

Torsdag 11.8 kl. 14–15: Klient- och patientsäkerhetsplanen och programmet/planen för egenkontroll (As-PoT-Ovas) – resultat av nätverksarbetet

Torsdag 8.9 kl. 14–15 Allt mer internationell vårdpersonal och hur man kan stödja deras kompetens

Torsdag 13.10 kl. 14–15 Valviras tillsyn över yrkespersonerna bidrar till bättre säkerhet

Torsdag 10.11 kl. 14–15 Alla som arbetar inom social- och hälsovården bör engageras i säkerhetsarbetet

Torsdag 8.12 kl. 14–15 Uppföljning och rapportering av säkerhetens helhetsbild som redskap för faktabaserat ledarskap

Träffar på våren 2023

Träffar på våren hålls torsdagar 12.1, 9.2, 9.3, 13.4 och 11.5.

Om du vill vara med i nätverk eller har frågor, ta kontakt med specialplanerare Tanja Hautala, tanja.hautala(a)ovph.fi