Siirry sisältöön

På den här sidan samlar vi experttexter som riktar sig i synnerhet till beslutsfattare och ledare samt intressentgrupper på nationell nivå och inom välfärdsområdena.

I texterna berättar vi om centrets samordningsuppgift och om det stöd som Klient- och patientsäkerhetscentret erbjuder välfärdsområdena samt om målen för regeringsprogramperioden 2023‒2027.

Vi berättar också hur kostnaderna för säkerhetsavvikelser inom hälso- och sjukvården (över 1 miljard euro per år, Statens revisionsverks rapport 7/2021) fördelar sig över välfärdsområdena. Då tillkommer ännu de årliga kostnaderna för brister i klientsäkerheten inom socialvården.

Vi berättar hur välfärdsområdena bör beakta klient- och patientsäkerheten i sina ledningsstrukturer och förfaranden, vid avtalsstyrning och i avtal med tjänsteproducenter inom social- och hälsovården samt inom egenkontrollen, som regleras bland annat i lagen om ordnande av social- och hälsovård 612/2021, 6 kap. 40 § (https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2021/20210612).

I experttexterna presenteras också genomförandet av Social- och hälsovårdsministeriets nationella klient- och patientsäkerhetsstrategi 2022–2026, behovet av resurser för tillräcklig säkerhetskompetens i välfärdsområdena samt områdenas särdrag.

Nationella experttexter

2022-

Talouselämä 25.3.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen. Mielipidekirjoitus / Suomessa kuluu miljardi euroa vuodessa terveydenhuollon haittojen korjaamiseen – Puolet haitoista olisi mahdollista välttää.
https://www.talouselama.fi/uutiset/suomessa-kuluu-miljardi-euroa-vuodessa-terveydenhuollon-haittojen-korjaamiseen-puolet-haitoista-olisi-mahdollista-valttaa/f32ca8c5-bdd1-4c69-8d74-9391d68229e5

Hufvudstadsbladet 9.3.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen. Insändare: Finland behöver en klient- och patientsäkerhetslag. https://www.hbl.fi/artikel/f1660cb7-24b3-4917-92ff-f196ef08dda7 

Kansan Uutiset 8.3.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen. Mielipide: Suomeenkin tarvitaan asiakas- ja potilasturvallisuuslaki. https://www.ku.fi/artikkeli/4843415-mielipide-suomeenkin-tarvitaan-asiakas-ja-potilasturvallisuuslaki 

Suomenmaa 7.3.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen: Asiakas- ja potilasturvallisuuslaki Suomeenkin. https://www.suomenmaa.fi/mielipide/asiakas-ja-potilasturvallisuuslaki-suomeenkin/ 

KD-lehti 7.3.2023. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen: Sote-huollon haitta- ja vaaratapahtumien ilmoitusmenettelyt kaipaavat uudistusta. https://www.kdlehti.fi/2023/03/07/asiakas-ja-potilasturvallisuuskeskuksen-hanna-toiviainen-ja-tuija-ikonen-sote-huollon-haitta-ja-vaaratapahtumien-ilmoitusmenettelyt-kaipaavat-uudistusta/ 

Lääkärilehti No 33-34: Hanna Toiviainen, Tuija Ikonen, näkökulmakirjoitus Suomesta potilasturvallisuuden mallimaa, 19.8.2022, s. 1326-1327. https://www.laakarilehti.fi/mielipide/suomesta-potilasturvallisuuden-mallimaa/  

Kauppalehti: Hanna Toiviainen ja Kaisa Halinen, mielipidekirjoitus Hyvinvointialueet ovat paljon vartijoina asiakas- ja potilasturvallisuustyössä 25.4.2022.   https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hyvinvointialueet-ovat-paljon-vartijoina-asiakas-ja-potilasturvallisuustyossa/6a109579-bd93-4ee5-884c-56307b6777f4  

Helsingin Sanomat: Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen, mielipidekirjoitus Haluamme tehdä Suomesta potilasturvallisuuden mallimaan 19.4.2022, s. B6. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008728862.html 

Regionala insändare

2022-

Aamuposti (Hyvinkää ja Riihimäki): Hanna Toiviainen, Minna-Maarit Immonen, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana 9.11.2022.  https://www.aamuposti.fi/paakirjoitus-mielipide/5490674  

Etelä-Saimaa: Hanna Toiviainen ja Maria Virkki, mielipidekirjoitus Terveydenhuollon virheistä ja haitoista yli puolet olisi vältettävissä ennakoimalla ja suojautumalla riskeiltä 25.4.2022.  
https://www.esaimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/4564027  

Etelä-Suomen Sanomat: Hanna Toiviainen ja Maria Virkki, mielipidekirjoitus Potilasturvallisuus esittelyyn ja käsittelyyn. Päijät-Häme: Turvallisuuspoikkeamisen korjaamiseen kuluu 37,5 miljoonaa. 5.4.2022, s. B6. https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/4538796  

Helsingin Uutiset: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Virheistä seuraa iso lasku terveydenhoidossa, 1.1.2023. https://www.helsinginuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/5626562  

Hämeen Sanomat: Hanna Toiviainen, Anne Kallava, Niina Göransson, mielipidekirjoitus Nyt päätetään tulevasta asiakas- ja potilasturvallisuudesta, 3.12.2022, s. 24.  

Ilkka-Pohjalainen: Hanna Toiviainen, Anne Kiviluoma, mielipidekirjoitus Etelä-Pohjanmaa asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana, 16.11.2022, s. 20. https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/etel%C3%A4-pohjanmaa-asiakas-ja-potilasturvallisuuden-vartijana 

Ilkka-Pohjalainen: Hanna Toiviainen, Tuija Ikonen, mielipidekirjoitus Pohjanmaa on edelläkävijä 30.12.2022. Pohjanmaa on edelläkävijä | Ilkka-Pohjalainen (ilkkapohjalainen.fi)  

Itä-Savo: Hanna Toiviainen, Päivi Eskelinen, mielipidekirjoitus Vastuu potilasturvallisuudesta on hyvinvointialueen tärkeä tehtävä, 20.8. 2022.  https://www.ita-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4796444  

Kainuun Sanomat: Hanna Toiviainen, Sami Sneck, mielipidekirjoitus Kainuun hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana, 13.9. 2022. https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-kainuun-hyvinvointialue-asiakas-ja-potilasturvallisuuden-vartijana-239960925/  

Kaleva: Hanna Toiviainen ja Sami Sneck, mielipidekirjoitus Hoitovirheistä iso lasku. Hyvinvointialueen päättäjät asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijoina 30.4.2022, s. 48.  
https://www.kaleva.fi/hoitovirheista-iso-lasku-hyvinvointialueen-paattaj/4571559 

Karjalainen: Hanna Toiviainen, Petri Kivinen, Heli Heikkinen, mielipidekirjoitus Tavoitteena tehdä Suomesta sairaalaturvallisuuden mallimaa 9.6.2022, s. 14 Oikaisu: Hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana (13.6)  https://www.karjalainen.fi/mielipide/oikaisu-mielipidekirjoitus-asiakas-ja-potilasturvallisuudesta-oli-toimituksen-otsikoima  

Keskipohjanmaa: Hanna Toiviainen, Sami Sneck, Sari Timonen, mielipidekirjoitus Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana 11.6.2022, s. B7. https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/639886  

Keskisuomalainen: Hanna Toiviainen ja Päivi Eskelinen, mielipidekirjoitus Päättäjät asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijoina 28.4.2022, s. 45. https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/4566719 

Keski-Uusimaa: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana, 12.11.2022. https://www.keski-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/5496741  

Kouvolan Sanomat: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, Camilla Seppälä, Tiina Vierula, mielipidekirjoitus Kymenlaakson hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana 2.6.2022, s. 4. https://www.kouvolansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4642616 

Kymen Sanomat: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, Camilla Seppälä, Tiina Vierula, mielipidekirjoitus Kymenlaakson hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana 6.6.2022, s. 4. https://www.kymensanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4650305  

Lapin Kansa: Hanna Toiviainen, Sami Sneck, mielipidekirjoitus Hoitovirheistä iso lasku – Hyvinvointialueen päättäjät asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijoina. 30.6.2022, s.27. https://www.lapinkansa.fi/hoitovirheista-iso-lasku-hyvinvointialueen-paattaj/4571559 

Loviisan Sanomat: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Itä-Uudenmaan hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana, 15.12.2022. https://www.loviisansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/5594899 

Länsi-Savo: Hanna Toiviainen, Päivi Eskelinen, mielipidekirjoitus Potilasturvallisuus huomioitava, 16.8. 2022. https://www.lansi-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4789483  

Länsi-Uusimaa: Hanna Toiviainen, Riitta Flinck, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana, 4.11.2022.  https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/5479790  

Satakunnan Kansa: Hanna Toiviainen, Petteri Lankinen, mielipidekirjoitus Satakunnan hyvinvointialueen päättäjät ovat asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijoina, 5.10.2022.  
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009112835.html  

Savon Sanomat: Hanna Toiviainen ja Päivi Eskelinen, mielipidekirjoitus Yli miljardin euron vuosikulut virheistä – aluevaltuutetut voivat kääntää suunnan toiseksi 22.4.2022, s. 22, S2 liite Lukijan Sanomat   
https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4560245 (Jopa 13 prosenttia terveydenhuollon laskuista on hoitovirheiden ja -haittojen korjaamista – Pohjois-Savossa summa on 45 miljoonaa euroa)  

Sipoon Sanomat: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Itä-Uudenmaan hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana, 25.12.2022.  https://www.sipoonsanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/5610902  

Turun Sanomat: Hanna Toiviainen, Petteri Lankinen, Mikko Pietilä, Arja Pekonen, mielipidekirjoitus Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen on osa hyvinvointialueen järjestämisvastuuta, 29.11.2022. https://www.ts.fi/lukijoilta/5835446 

Vantaan Sanomat: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Terveydenhuollon virheiden korjaaminen maksaa kymmeniä miljoonia – riskeiltä suojautumalla voitaisiin välttää osa haitoista, 30.11.2022. https://www.vantaansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/5559727 

Vasabladet: Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen, mielipidekirjoitus Beslutsfattarna bär ansvar för patient- och klientsäkerheten 5.5.2022. https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/583419