Siirry sisältöön

2024

Verktyg för bedömning av risker med digitala tjänster (24.5.2024)

Allmän uppgiftsbeskrivning för medicintekniska ansvarspersoner (9.4.2024)

Utvärderingsverktyg: planerade förändringars inverkan på klient- och patientsäkerheten (23.2.2024)

Blankett för egenkontroll av infektionsbekämpningsåtgärder (7.2.2024)

Beskrivning av hur man gör upp en intern auditeringsplan (1.2.2024)

Introduktionsmodell för klient- och patientsäkerhet (25.3.2024)

Checklista om bekämpning av vårdrelaterade infektioner för upphandling av köpta tjänster (2.1.2024)

Checklista för säkerställande av informationsgången när en klient/patient inom hemvården överförs till en annan tjänst inom social- och hälsovården (2.1.2024)

2023

Beskrivning av minimiinnehållet i serviceenhetens rapport om anmälningar om missförhållanden och farliga situationer som drabbat klienter och patienter (11.12.2023)

Checklista for säkerhet vid operationer (22.9.2023)

2022

Checklista för avtal om upphandling och utläggning av digitala tjänster och distanstjänster inom social- och hälsovården (22.11.2022)

Modell för program för egenkontroll (håller på att uppdateras)

Checklista för anskaffning av privata social- och hälsovårdstjänster (1.8.2022)

Ledningsstrukturer med fokus på förfaranden inom klient- och patientsäkerhet och tillsyn (22.6.2022)

2021

Beskrivning av metoder för identifiering (1.12.2021)