Siirry sisältöön

Ledningsstrukturer med fokus på förfaranden inom klient- och patientsäkerhet och tillsyn (22.6.2022)

Beskrivning av metoder för identifiering (1.12.2021)

Modell för program för egenkontroll (22.11.2022)

Checklista för anskaffning av privata social- och hälsovårdstjänster (1.8.2022)

Checklista för avtal om upphandling och utläggning av digitala tjänster och distanstjänster inom social- och hälsovården (22.11.2022)

Checklista for säkerhet vid operationer (22.9.2023)