Siirry sisältöön

Sakkunnigrådet är ett rådgivande nätverk och stöder centrets verksamhet på olika sätt:

  • startar och stöttar utvecklings- och forskningslinjerna
  • kontrollerar kvaliteten på de verktyg som centret publicerar
  • stöder planeringen av träffar för inbjudna
  • deltar i samarbetsnätverkens kommunikation.

Sakkunnigrådet samlas fyra gånger per år.

Rådets sammansättning

Halinen Kaisa, asiantuntijaneuvoston pj, ylilääkäri, Vantaa-Keravan hyvinvointialue

Pehkonen Aini, sosiaalityön professori ja dosentti, Itä-Suomen yliopisto ja erityisasiantuntija Pohjois-Savon hyvinvointialue

Pakkala Tuija, potilasturvallisuuspäällikkö, KYS, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Ikonen Tuija, johtaja, potilasturvallisuuden professori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue

Nikki Lotta, toimialueylihoitaja, Satasairaala, Satakunnan hyvinvointialue

Olin Karolina, kumppanuuspäällikkö, Valvontakeskus, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Pommelin Petri, kehittämispäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue

Kivivuori Sanna-Maria, laatuylilääkäri / SPTY ry puheenjohtaja, HUS / Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Salmi Kirsi, palvelupäällikkö, Riistavuoren Seniorikeskus, Helsingin kaupunki

Tolvi Morag, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus

Hämäläinen Sari, infektiolääkäri, KYS, Suomen Infektioidentorjuntayhdistys SITY

Hanna Kuusisto, asiakas- ja potilasturvallisuuden professori/potilasturvallisuuden asiantuntijaylilääkäri, Itä-Suomen yliopisto, Pirkanmaan hyvinvointialue

Sneck Sami, asiantuntijaylihoitaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Plukka Mari, laatujohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

Lotta Schepel, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, HUS

Kalliokoski Jaana, palvelupäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue

Koskela Satu, johtava asiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue

Pajunen Tarja, erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue

Merja Sahlström, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue

Savelius-Koski Eija, asiantuntijaneuvoston sihteeri, sosiaalihuollon erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue

Toivianen Hanna, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue