Siirry sisältöön

Vi koordinerar och utvecklar klient- och patientsäkerheten i Finland

Vi koordinerar utvecklingen, planeringen, uppföljningen och utvärderingen av klient- och patientsäkerheten.

Vi utvecklar och publicerar verktyg – till exempel beskrivningar, handlingsmodeller och checklistor – för välfärdsområdena, personalen, klienterna och patienterna.

Vi samarbetar och delar med oss av fakta och resultat.

Se verktygen i Materialbanken

Finland vill bli ett modelland för klient- och patientsäkerhet

Visionen för SHM:s klient- och patientsäkerhetsstrategi är ”Finland är modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026 – vi undviker skador som kan undvikas”.

Klient- och patientsäkerhetsstrategi

NO HARM är en tidning om klient- och patientsäkerhet

Klient- och patientsäkerhetscentret ger ut den nationella webbtidningen NO HARM. Tidningen stöder nätverkens arbete genom att informera om aktuella frågor inom klient- och patientsäkerhet och sprida evidensbaserad kunskap och god praxis.

NO HARM-tidningen