Siirry sisältöön

Vi koordinerar och utvecklar klient- och patientsäkerheten i Finland

Vi koordinerar utvecklingen, planeringen, uppföljningen och utvärderingen av klient- och patientsäkerheten.

Vi utvecklar arbetsmodeller, nya verktyg och rekommendationer för välfärdsområdena, personalen, klienterna och patienterna.

Vi samarbetar med alla och delar med oss av fakta och resultat.

Om oss

Finland vill bli ett modelland för klient- och patientsäkerhet

Visionen för SHM:s klient- och patientsäkerhetsstrategi är ”Finland är modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026 – vi undviker skador som kan undvikas”.

Klient- och patientsäkerhetsstrategi

NO HARM är en tidning om klient- och patientsäkerhet

Klient- och patientsäkerhetscentret ger ut den nationella webbtidningen NO HARM. Tidningen stöder nätverkens arbete genom att informera om aktuella frågor inom klient- och patientsäkerhet och sprida evidensbaserad kunskap och god praxis.

NO HARM-tidningen