Siirry sisältöön

Våra fokusområden under 2024 är följande:

  • Stöd för regionalt verkställande av en expertbeskrivning av strukturer och modeller för säker läkemedelsbehandling
  • Spridning av god praxis och verktyg för säkrare läkemedelsbehandling social- och hälsovårdsorganisationer emellan
  • Stöd för utveckling av säker läkemedelsbehandling genom att sprida forskningsresultat samt kartläggning av forskningsbehoven i fråga om säker läkemedelsbehandling

Utvecklingslinjen träffas via Teams varannan månad och ordnar dessutom temaseminarier och regionala verkstäder.

Ta kontakt: Marianne Kuusisto marianne.kuusisto(a)ovph.fi

Beskrivning av strukturer och modeller som främjar säker läkemedelsbehandling

Under 2022–2023 sammanställde experterna inom utvecklingslinjen för säker läkemedelsbehandling en beskrivning av strukturer och modeller som garanterar en säker läkemedelsbehandling. Med hjälp av den kan serviceanordnare och serviceproducenter utveckla läkemedelsbehandlingens säkerhet. Med hjälp av beskrivningen kan man bedöma på vilken nivå arbetet för säker läkemedelsbehandling ligger: vilka goda förfaranden för att trygga en säker läkemedelsbehandling som har införts och hur arbetet för säker läkemedelsbehandling och det regionala samarbetet bör utvecklas. Beskrivningen stöder verkställandet av mål 4.1 ”Vi ökar läkemedelsbehandlingens säkerhet genom gemensamma rutiner” i den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin. Beskrivningen kunde kommenteras offentligt sommaren 2023. Beskrivningen uppdateras och kompletteras regelbundet.

Du kan ta del av beskrivningens innehåll här (på finska).

Ta kontakt: Marianne Kuusisto marianne.kuusisto(a)ovph.fi