Siirry sisältöön

Klient- och patientsäkerhetsstrategi och genomförandeplan 2022–2026

Strategiska spetsar

Mål 1.1 Vi ökar delaktighet för att förbättra säkerheten
Mål 1.2 Vi främjar klient- och patientsäkerhetsarbete i samma takt
Mål 1.3 Klienternas, patienternas och närståendes erfarenheter styr utveckling av våra tjänster

Mål 2.1 Vi säkerställer säkerhetskunskaper och deras förbättring under hela karriären
Mål 2.2 Vi skapar säkerhet genom att främja arbetshälsa
Mål 2.3 Vi förbättrar säkerheten genom aktivt ledarskap

Mål 3.1 Öppen och tillgänglig information styr vår verksamhet och ökar säkerhet
Mål 3.2 Vi säkerställer distanstjänster och digitala tjänster som är trygga för alla
Mål 3.3 Säkerhetskultur ligger till grund för vår verksamhet

Mål 4.1 Vi ökar läkemedelsbehandlingens säkerhet genom gemensamma rutiner
Mål 4.2 Vi sörjer för säkerheten vid användning av utrustning och informationssystem
Mål 4.3 Vi förenhetligar god infektionsbekämpningspraxis

Det övergripande målet är: Vi stärker och skapar förutsättningar för ett nationellt och regionalt säkerhetsarbete.

Strategikort (pdf) på finska, på svenska, på engelska
Strategikort i A4-storlek (pdf) på finska, på svenska, på engelska

Du kan beställa korten gratis per e-post på adressen noharm(a)ovph.fi.

Klient- och patientsäkerhetsstrategins handlingsprogram

Klient- och patientsäkerhetscentrets uppgift är att koordinera och stötta genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin i välfärdsområdena samt att samordna utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten på nationell nivå.

Centret stöder genomförandet av strategin med det handlingsprogram som publicerades i april 2023, Handlingsprogram för klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026 för serviceanordnare och serviceproducenter. I programmet konkretiseras genomförandet i praktiska uppgifter på välfärdsområdesnivå, serviceenhetsnivå och intressentgruppsnivå. Handlingsprogrammet innehåller också en tidsplan för utvärdering av hur uppgifterna har genomförts. Centret har publicerat ett självutvärderingsverktyg för välfärdsområdena.

Strategigrupper

Medlemmarna i strategigrupperna har sammanställt konkreta uppgifter i enlighet med strategins genomförandeplan. Gruppens medlemmar arbetar inom social- och hälsovårdens servicesystem, utbildningsorganisationer, organisationer samt privata och tredje sektorn.

Varje grupp består av en ordförande, en projektchef, två medlemmar och en facilitator från centret.