Siirry sisältöön

Nationellt klient- och patientsäkerhetscenter

Österbottens välfärdsområde (tidigare Vasa sjukvårdsdistrikt) har arbetat för patientsäkerheten redan en längre tid.

År 2019 grundades ett kompetenscentrum inom patientsäkerhet i enlighet med det mål som ställts upp av sjukvårdsdistriktets fullmäktige. Centret fick namnet Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

I maj 2020 beviljades centret ett treårigt statsunderstöd.

I januari 2021 föreskrev statsrådet i en förordning om centralisering av den specialiserade sjukvården att Vasa sjukvårdsdistrikt (numera Österbottens välfärdsområde) ansvarar för uppgifter som gäller den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten (https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210008).

I december 2021 ändrades namnet till Klient- och patientsäkerhetscentret.

Våra värderingar är

  • Öppenhet
  • Respekt
  • Förtroende

Ny klient- och patientsäkerhetsstrategi

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade den nyaste klient- och patientsäkerhetsstrategin och dess genomförandeplan 2022–2026 den 24 februari 2022.

Visionen är att Finland ska vara ett modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026 – vi undviker skador som går att undvika.

Klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen 2022–2026 

Läs mer här!

Kontakta oss

noharm(a)ovph.fi

Centrets experter