Siirry sisältöön

Världshälsoorganisationen WHO har utlyst 17 september till en internationell patientsäkerhetsdag

Dagen har firats sedan 2019 och dess syfte är att öka kännedomen om klient- och patientsäkerhet. WHO väljer ett tema för varje år.

I år är temat moderns och den nyföddas säkerhet.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för arrangemangen på nationell nivå och har gett Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet i uppgift att koordinera evenemanget.

Så här firade vi klient- och patientsäkerhetsdagen! (klicka till videon)

Läs rapporten om dagens aktiviteter (pdf, på finska)!  

Vi samlade in föräldrars upplevelser av graviditeten och förlossningen 

Vi hoppades på att få ta del av din eller din familjs upplevelser av graviditeten, förlossningen och vården av den nyfödda. Vi fick 49 berättelser! Vi läste några av dem under dagens webbinarium ”Är det en lottovinst att föda barn i Finland”.

17.9.2021 kl. 12-15

Fråga efter inspelningen: noharm(a)ovph.fi 

Program

Ordförande: Sally Leskinen, patientsäkerhetsambassadör, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet och chefsöverläkare, Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt

12:00–12:15  Öppning
Maria Ohisalo, doktor i samhällsvetenskaper, inrikesminister

12:15–12:40  Tryggt moderskap och säker vård av nyfödda i Finland
Ritva Halila, sakkunnig, barnläkare, överläkare, SHM

12:40-13:00  Rådgivningen som stöd för den blivande bebisfamiljens trygghet
Eerika Sippel, hälsovårdare, Finlands Hälsovårdarförbund

13:00-13:20   En trygg förlossning
Maija Jakobsson, Direktör för resultatenheten kvinno- och barnsjukdomar, överläkare, docent, Hyvinge sjukhus, HUS  

13:20-13:35  En trygg förlossning skapas via god kommunikation och barnmorskans yrkeskompetens
Veronica Hellberg, barnmorska, Finlands Barnmorskeförbund

13:35-13:50  En familj berättar: Så blev vi fem i vår familj

13:50-14:00  Paus // berättelser

14:00-14:20  Droger och graviditet – hur man i Rovaniemi hjälper sårbara familjer och skyddar de ofödda barnen
Minna Karasti, barnmorska/hälsovårdare, Rovaniemi stad
Mia Nahkuri, planerare, öppenvårdsenheten Tuulia vid Lapplands mödra- och skyddshem

14:20-14:35  Rehabilitering av gravida och bebisfamiljer med drogproblem
Riitta Särkelä, generalsekreterare, Förbundet för mödra- och skyddshem

14:35-14:50  En mammas berättelse

14:50-15:00  Diskussion och sammanfattning

Mera info: Tarja Pajunen, specialsakkunnig, tarja.pajunen(a)ovph.fi, tfn 040 182 0904

Läs mer om dagen på WHO:s webbplats (på engelska)