Siirry sisältöön

Handlingsprogrammet är avsett för tjänsteanordnare och tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. Det kompletterar genomförandeplanen för den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022‒2026.

I programmet finns riktmärken för att nå målen i strategin. Det innehåller praktiska uppgifter fördelade över hela strategiperioden och beskrivningar av verktyg som stöder uppgifterna. Handlingsprogrammet förenhetligar förfarandena, mätningen, uppföljningen och utvärderingen inom olika välfärdsområden.

Handlingsprogram för klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026 för serviceanordnare och serviceproducenter (pdf)

Stödmaterial för handlingsprogrammet