Siirry sisältöön

Kom med i våra nätverk!

No Harm Experts är ett nationellt forskar- och utvecklarnätverk för personer som arbetar med klient- och patientsäkerhet. Nätverket träffas på distans en gång i månaden för att diskutera ett utvalt tema. 

No Harm Bothnia är ett forskningsnätverk för social- och hälsovårdsenheter, universitet, högskolor och andra forskningsinstitut. Nätverket till exempel ordnar seminarier om klient- och patientsäkerhet.

Vi har grundat ett nationellt Klient- och patientsäkerhetsnätverk (tidigare namn As-PoT-Ovas-nätverket) som arbetar med att fastställa de faktainnehåll eller klienthelheter inom klient- och patientsäkerheten som bör beaktas i planer och program för egenkontroll enligt lagen om ordnandet av social- och hälsovården och tillsynslagen. Inom nätverket förbereds också olika slags strukturmodeller.

Om du är intresserad av våra nätverk, kontakta noharm(a)ovph.fi. Läs också om våra utvecklings- och forskningslinjer och kom med och utveckla klient- och patientsäkerheten tillsammans med oss!