Siirry sisältöön

Kom med i våra nätverk!

No Harm Experts är ett nationellt forskar- och utvecklarnätverk för personer som arbetar med klient- och patientsäkerhet. Nätverket träffas på distans en gång i månaden för att diskutera ett utvalt tema. 

Vi har grundat ett nationellt Klient- och patientsäkerhetsnätverk (tidigare namn As-PoT-Ovas-nätverket) som arbetar med att fastställa de faktainnehåll eller klienthelheter inom klient- och patientsäkerheten som bör beaktas i planer och program för egenkontroll enligt lagen om ordnandet av social- och hälsovården och tillsynslagen. Inom nätverket förbereds också olika slags strukturmodeller.

Om du är intresserad av våra nätverk, kontakta noharm(a)ovph.fi. Läs också om våra utvecklings- och forskningslinjer och kom med och utveckla klient- och patientsäkerheten tillsammans med oss!

Arbetsgrupper

Sakkunniggruppen för organisationer arbetar för att klientens, patientens och de närståendes perspektiv ska beaktas bättre, främjar identifieringen av olika klientgruppers behov och specialfrågor gällande klient- och patientsäkerheten och stöder genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin.

Sakkunniggruppen för sociala sektorn främjar klientsäkerheten inom socialvården och stöder genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin.