Siirry sisältöön

Sakkunniggruppen för sociala sektorn främjar klientsäkerheten inom socialvården och stöder genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin.

SHM har fastställt följande uppgifter för gruppen under perioden 2022–2024 (option två år):

  • förankra genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin
  • beakta den sociala sektorns perspektiv och identifiera olika klientgruppers behov
  • tillhandahålla sakkunskap om aktuella klientsäkerhetsfrågor inom sociala sektorn
  • förmedla kunskap bland yrkespersoner inom sociala sektorn.

Gruppens medlemmar representerar många olika områden inom socialvården. De har sakkunskap om klient- och patientsäkerhet, barnskydd, tjänster för barnfamiljer, socialt arbete bland vuxna, missbrukar- och mentalvård, socialt arbete inom hälso- och sjukvården, äldreservice, funktionshinderservice, familjerättslig service och integrationsstöd. I gruppen finns representanter också för utbildningsorganisationer och kompetenscentrum för det sociala området samt klientsakkunniga från olika organisationer.

Definitionen av klientsäkerhet inom socialvården är inte entydig

Användningen av termer och begrepp för klientsäkerhet inom socialvården är delvis ostrukturerad och därför behövs utvecklings- och forskningsarbete. Via arbetsgruppens sakkunskap och nätverksformade arbete är det möjligt att främja och stärka samförståndet om klientsäkerheten inom socialvården. Därefter kan man skapa strukturer för utvärdering av säkerheten, identifiering av risker, uppföljning och åtgärder för att hantera dessa.

Tillsvidare har sakkunniggruppen för sociala sektorn diskuterat behov och särdrag inom socialvården, behovet av en definition av begreppet klientsäkerhet, klientens ställning och rätt till högklassig service, etiska anvisningar för yrkespersoner inom socialvården samt den juridiska synvinkeln. Gruppen har också diskuterat klientsäkerheten i situationer som orsakar allvarlig skada eller fara för klienten.  

Mer information: Eija Savelius-Koski, specialsakkunnig inom socialvård, eija.savelius-koski(a)ovph.fi