Siirry sisältöön

2024

Webbinariet om lagstadgad medicinteknisk kompetens för tandläkare, tandskötare, munhygienister, specialtandtekniker och tandtekniker (Webbinariet hålls på finska)
23.1.2024 kl. 13‒15.30

Styrkan i att arbeta tillsammans: Stärkande av patienternas delaktighet -webbinarium
7.5.2024 kl. 13-15.30, Teams

Valtakunnalliset hygieniahoitajapäivät
16.–17.5.2024, Tampere

2023

Fem verkstäder om främjande av klientsäkerheten inom socialvården
6.9 Åbo, 20.9 Tammerfors, 18.10 Helsingfors, 30.10 Kuopio och 17.11 Uleåborg

Yhdessä kohti entistä turvallisempaa sotea -webinaari 24.5.

Lakisääteisen laiteosaamisen verkkotyöpaja hammaslääkäreille, hammashoitajille, suuhygienisteille, erikoishammasteknikoille ja hammasteknikoille 22.5.

Webbinarium på handhygiendagen 5 maj

2022

Verkstäder om ”Infektionsbekämpningspass” 31.10 och 5.12

Antibiotikadagens webbinarium 17.11