Siirry sisältöön

Styrkan i att arbeta tillsammans: Webbinariet Stärkande av patienternas delaktighet ordnas på finska tisdagen den 7.5.2024 kl. 13.00–15.30. Målet är att dela erfarenheter och lära sig om patienternas delaktighet och utnyttjande av erfarenhetskunskap i hälso- och sjukvårdens verksamhet, utveckling och beslutsfattande.

Webbinariet är avsett för aktörer inom hälso- och sjukvården och för patient- och folkhälsoorganisationer samt för alla som är intresserade av och arbetar med att främja patienternas delaktighet.

Webbinariet ordnas i samarbete med Klient- och patientsäkerhetscentret, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, SOSTE Finlands social och hälsa rf. och SHM/Tjänsteutbudsrådet samt Finska Läkarföreningen Duodecim/God medicinsk praxis-redaktionen. Webbinariet är en del av en serie i vilken man tidigare ordnat webbinarierna ”Patienter med” och ”Patienternas delaktighet”.

Anmäl dig senast fredagen den 3.5.2024: https://forms.office.com/e/74H14bgvDi

Program

13.00 Välkommen
Specialsakkunnig Tarja Pajunen, Klient- och patientsäkerhetscentret

13.05 Varför är patientens delaktighet viktig inom hälso- och sjukvården? Patientens perspektiv
Vice ordförande Pauliina Alppi, Finlands Neuroförbund                     

13.25 Olika referensramar för delaktighet – forskarens perspektiv                                      
Doktorand Mirjami Tran Minh, Helsingfors universitet

13.45 Organisationerna som främjare av delaktighet

  • Erfarenheter av delaktighet inom organisationer och dess betydelse      
    förstärkas senare, SOSTE Finlands social och hälsa rf.
  • Patienterna med i utarbetandet av God medicinsk praxis-rekommendationerna
    MD, redaktionschef Raija Sipilä God medicinsk praxis, Finska Läkarföreningen Duodecim Intervju med Mirjami Tran Minh, medlem i referensgruppen för God medicinsk praxis-rekommendationen för Migrän.

14.25 Paus

14.35 Myndigheterna som främjare av delaktighet

  • Fimeas patientråd
    Utveckling Specialist Päivi Kiviranta, Fimea
  • Palkos rekommendationer och beaktande av medborgarnas och patienternas synpunkter Specialsakkunnig Sari Koskinen, social- och hälsovårdsministeriet

15.00 Välfärdsområdena som främjare av delaktighet
Delaktighets- och kundrelationschef Jussi Salminen, Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite

15.20 Patientdelaktighet i ett nötskal
Specialsakkunnig Tarja Pajunen, Klient- och patientsäkerhetscentret

15.30 Evenemanget avslutas