Siirry sisältöön

De regionala kompetenscentren för kontinuerligt lärande inom klient- och patientsäkerhet är ett sätt att främja säkerhetsutbildningen för yrkespersonerna inom social- och hälsovården.  Avsikten är att de ska fungera som nätverk inom sitt eget område och i det nationella samarbetet.

Klient- och patientsäkerhetscentret ordnar ett webbinarium tisdagen den 14 maj 2024 kl. 14–15.30, där vi presenterar konceptet med kompetenscenter och diskuterar temat.

Länken till webbinariets inspelning finns på den här sidan till och med den 30 maj och kan därefter begäras på adressen noharm(a)ovph.fi.

Klient- och patientsäkerhetscentret främjar planeringen av kompetenscenternätverket på nationell nivå och fungerar som stöd när nätverket bildas.

På webbinariet talar

Marjo Orava, chefsöverskötare, Österbottens välfärdsområde
Anne-Maria Kanerva, HvD, specialsjukskötare, undervisningschef, kompetensområdet för välfärd och hälsa, Satakunnanammattikorkeakoulu
Arja Pekonen, klient- och patientsäkerhetschef, Egentliga Finlands välfärdsområde

Webbinariet öppnas av Klient- och patientsäkerhetscentrets direktör Tuija Ikonen.