Siirry sisältöön

Vi har grundat ett nationellt Klient- och patientsäkerhetsnätverk (tidigare namn As-PoT-Ovas-nätverket) som arbetar med att fastställa de faktainnehåll eller klienthelheter inom klient- och patientsäkerheten som bör beaktas i planer och program för egenkontroll enligt lagen om ordnandet av social- och hälsovården och tillsynslagen. Inom nätverket förbereds också olika slags strukturmodeller.

Det här nationella samarbetet kan erbjuda hjälp och stöd vid beredningen av det egna välfärdsområdet.

Nedan finns datum för kommande träffar (i Teams). Anteckna datumen i din kalender redan nu. Välkommen med!

16.1. kl. 14-16
13.2. kl. 14-16
12.3. kl. 14-16
9.4. kl. 14-16
14.5. kl. 14-16


Mer information ges av servicechefen Jaana Kalliokoski, jaana.kalliokoski(a)ovph.fi

Inom nätverket har förberetts följande beskrivningar:

Ledningsstrukturer med fokus på förfaranden inom klient- och patientsäkerhet och tillsyn

Avtalsstyrning