Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentret understöder inte lagförslaget om hälso- och sjukvård för papperslösa

Klient- och patientsäkerhetscentret har gett sitt utlåtande om utkastet till regeringens proposition om hälso- och sjukvården för papperslösa. Centret understöder inte lagförslaget, för det skulle försvåra dessa personers möjlighet att få vård i tid och därmed innebära en betydande klient- och patientsäkerhetsrisk.

Enligt lagförslaget skulle den nödvändiga icke-brådskande hälso- och sjukvården begränsas så att den inte ingår i den vård som erbjuds personer som vistas olagligt i landet. Utsatta grupper skulle ändå utgöra ett undantag.

Sämre möjlighet att få vård i tid innebär en betydande klient- och patientsäkerhetsrisk

Utan nödvändig vård kan patientens fysiska eller psykiska hälsotillstånd äventyras allvarligt. Om patienten inte får nödvändig icke-brådskande hälso- och sjukvård, kan det leda till ett behov av brådskande vård. Det kan bli dyrare än att behandla sjukdomen i tid.

Lagförslaget försämrar de grundläggande rättigheterna och de rättigheter som ingår i internationella konventioner om mänskliga rättigheter

Lagförslaget beräknas inte ha någon inverkan på hälso- och sjukvårdens bärkraft och det är inte en effektiv metod för att bekämpa problemet med olaglig invandring. Det kan ändå skada Finlands rykte som en rättsstat där varje människas människovärde respekteras.

Utlåtandet i sin helhet kan läsas i utlåtandetjänsten.

Mer information ger: Satu Koskela, ledande sakkunnig, Klient- och patientsäkerhetscentret, satu.koskela(a)ovph.fi, tfn 040 513 9429