Siirry sisältöön
Nyheter

Klientsäkerheten förstärks via tillräcklig personal, kompetens och arbetskultur

Klient- och patientsäkerhetscentret har gett sitt utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av äldreomsorgslagen. I utkastet föreslås det att miniminivån för personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen sänks till 0,6. Centret anser att det medför en ökad risk för att klientsäkerheten försämras.

Klient- och patientsäkerhetscentret anser det vara viktigt att tjänsteanordnarna och tjänsteproducenterna i praktiken kan säkerställa via sin egenkontroll att personalmängden är högre än miniminivån, om klienternas behov av vård och omsorg så kräver.

Vid sidan av personalmängden är personalens kompetens, kunskap och förmåga att tillämpa sin kunskap samt arbetskulturen väsentliga för klient- och patientsäkerheten. Utlåtandet i sin helhet kan läsas i utlåtandetjänsten.

Utlåtande – utlåtande.fi

Mer information ger: Satu Koskela, ledande sakkunnig, Klient- och patientsäkerhetscentret, satu.koskela(a)ovph.fi, tfn 040 513 9429