Siirry sisältöön

Social- och hälsovårdens servicesystem står inför stora förändringar. Klient- och patientsäkerhetscentret har sammanställt ett verktyg som ledningen för välfärdsområdena och privata tjänsteproducenter kan använda för att bedöma hur de planerade förändringarna kommer att påverka klient- och patientsäkerheten. Verktyget kan utnyttjas också för styrning av servicesystemet.

Med hjälp av utvärderingsverktyget kan man bedöma hur klient- och patientsäkerheten påverkas av förändringarna i fråga om processer, resurser samt vård- och tjänsteproduktionens kvalitet och säkerhet. Därtill kan man göra en separat bedömning av förändringens konsekvenser för utsatta klient- och patientgrupper.

Med hjälp av verktyget kan man göra en noggrannare riskbedömning av förändringarnas negativa konsekvenser och effekterna av de åtgärder som vidtas för att minska riskerna.

Obs! Verktyget fungerar bäst i den nyaste versionen av Excel, dvs. i Microsofts 365-paket i antingen skrivbords- eller webbläsarversion.