Siirry sisältöön

Information överförs från en organisation till en annan, från en yrkesperson till en annan samt från en yrkesperson till en patient/klient/närstående och från en klient/patient/närstående till en yrkesperson. Vid överföringen ska frågor som gäller dataskyddet beaktas.

Den yrkesutbildade personen inom social- och hälsovården kontrollerar uppgifterna i checklistan när en klient/patient överförs. På så sätt kan man säkerställa att överföringen av uppgifter sker så tryggt och säkert som möjligt.

Du kan ladda ned och printa ut dokumentet här (pdf).

Uppgifter som kontrolleras vid överföringExempel på innehåll och hjälpmedel för säkerställande av informationsgången
Identifiering av patientenID-band, identitetsbevis
Bedömning av servicebehovet/service- och vårdplan/klientplan som gjorts i samråd med klienten, patienten eller den närståendelivstestamente, eventuell intressebevakningsfullmakt, åtgärder som gäller närståendevårdare
Information om hälsotillståndet  ISBAR strukturerat rapporteringsverktyg https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/isbar-kortti-kotihoidon-ja-asumispalvelujen-asiakasturvallisuutta-tukemassa
Funktionsförmåga  RAI Information om RAI-systemet – THL Indikatorer i databasen Toimia
Aktuell läkemedelsinformationplan för läkemedelsbehandling (från vårdplanen) aktuell läkemedelsinformation och läkemedelslista (Läkemedelslista – Fimea.fi); länken leder till en minneslista för uppdatering av läkemedelsinformation. 
Information till patienten/klienten/närstående/hemvården  anvisningar för hemvård, sammanfattning av vårdarbetet, epikris, plan för fortsatt vård, läkemedelsinformation och recept, intyg (reseersättning, intyg för utdelning/lån av vårdartiklar)    hemvården: vem kommer hem, vilken yrkesbeteckning, från vilken organisation, när och för att göra vad   
Uppgifter om anhöriga och närstående eller intressebevakarekontaktuppgifter och förmåga/möjlighet att delta i klientens liv
Tillgängliga hjälpmedel, kommunikationsmedel och medicintekniska produkter  telefon, blodsockermätare, trygghetsarmband och utrustning för distanstjänster
Säkerheten i hemmetEVAC, brand och räddning, nödvändiga ändringsarbeten
Praktiska frågor i vardagenmat, städning, husdjur m.m. och vem som sköter dessa
Ekonomisk situationbehov av ekonomiskt stöd, klientens fakturor, klientavgifter, läkemedel, hyra
Övrigt som bör beaktas  (egenkontroll och organisation)  resurser ​(personal, budget, datasystem, utrustning osv.), distanstjänster och digitala tjänsteranmälningar om farliga situationer, förfaranden för orosanmälan, anmälningar om missförhållanden insamling av klientrespons och utnyttjande av informationenregistrering datasäkerhet och dataskydd 

————-

Det här dokumentet har sammanställts i samarbete mellan utvecklingslinjen ”Säkerheten vid tjänster i hemmet” och strategigruppen för spets 1 i Klient- och patientsäkerhetsstrategins handlingsprogram. Dessutom har det sänts till Klient- och patientsäkerhetscentrets Klient- och patientsäkerhetsnätverk för kommentarer och godkänts av Klient- och patientsäkerhetscentrets Sakkunnigråd 27.11.2023.

Mer information: Klient- och patientsäkerhetscentret (noharm(a)ovph.fi).
Publicerat 2.1.2024 av Klient- och patientsäkerhetscentret.

Behovet av att uppdatera verktyget granskas årligen.