Siirry sisältöön

Ladda ner png eller pdf.

Huvudsyftet med listan är att förbättra teamarbetet och kommunikationen i operationssalen. När man har en strukturerad lista att utgå ifrån, kontrolleras alla saker på samma sätt varje gång. Det väsentliga vid användningen är det mångprofessionella samarbetet, det vill säga att alla i teamet deltar i genomgången av listan.

Se också WHO Surgical Safety Checklist