Siirry sisältöön

Med hjälp av blanketten för egenkontroll av infektionsbekämpningsåtgärder kan man granska enhetens verksamhet, lokaler och rutiner som en del av enhetens egenkontroll. De konkreta kriterierna hjälper personalen att identifiera infektionsrisker i verksamheten och att utveckla verksamheten systematiskt.

Målet är att förbättra genomförandet av infektionsbekämpningsåtgärder i praktiken och därmed minska risken för vårdrelaterade infektioner och förhindra spridningen av epidemier.

Blankett för egenkontroll av infektionsbekämpningsåtgärder (Excel-fil, publicerad 7.2.2024)