Siirry sisältöön
Bloggen

Blogginlägg: Hur kan vi säkerställa den medicintekniska kompetensen?


När coronapandemin drabbade Finland märkte vi att det var stor brist på yrkespersoner med kunskaper om infektionssjukdomar och intensivvård. Vårdpersonal överfördes från icke-brådskande vård till brådskande vård. Den snabba förändringen skapade ett enormt behov av bland annat snabb och smidig utbildning om medicintekniska produkter, såsom respiratorer och andra apparater som används inom intensivvården.

Flytten till nya uppgifter skapade osäkerhet bland vårdpersonalen. Också användningen av hälsoteknologi och medicintekniska produkter medförde utmaningar, för det fanns knappt någon tid alls för introduktion och utbildning.

Mänskliga misstag vid användningen av medicintekniska produkter i det kliniska arbetet kan lätt äventyra både klient- och patientsäkerheten och arbetarskyddet. Brister i den medicintekniska kompetensen och i säkerställandet av kompetensen påverkar inte bara säkerheten utan också personalens arbetshälsa och ork. Vem skulle vilja bli tvungen att vårda kritiskt sjuka patienter bland ett stort antal apparater utan nödvändig kompetens, för att inte tala om att vara patient i en sådan situation?

Den ständiga förändringen och utvecklingen inom hälso- och sjukvården ökar behovet av utbildning inom medicinteknisk kompetens. Arbetsplatserna har ändå inte lyckats erbjuda tillräckligt mycket utbildning.

Syftet med projektet Virtual Platform for Medical Device Training (VPMDT) är att ge yrkespersonerna inom social- och hälsovården nya metoder för att öka och säkerställa den medicintekniska kompetensen. Inom projektet utarbetas nya pedagogiska lösningar som utnyttjar VR- och AR-teknologi.

När personalen behärskar de medicintekniska produkterna bättre kan vi minska antalet avvikelser. På samma gång förbättras klient- och patientsäkerheten och arbetshälsan.

Målet med projektet är att vårdpersonalen ska få hjälp med användningen av de medicintekniska produkterna just då behovet är som störst, oberoende av tid och plats. Visst skulle det vara fint att få fram en snabbanvisning om en produkt hemma hos en klient genom att avläsa en QR-kod med sin mobila enhet? Eller att repetera monteringen av en produkt virtuellt redan före ett hembesök?  

I början av projektet insamlade vi kunskap om nuläget med hjälp av intervjuer, enkäter och litteraturöversikter. Den här kunskapen används vid utarbetandet av den lärmiljö som utvecklas inom projektet.

Senare fick vårdpersonalen pröva på att använda QR-koder. Resultaten av försöket var positiva och QR-koder ansågs vara en bra och snabb metod att kolla upp saker. Vi fick också goda tips om vilken information och vilket material QR-koderna bör ge tillgång till. Eftersom syftet med projektet uttryckligen är att underlätta yrkespersonernas arbete genom att säkerställa deras medicintekniska kompetens, är det ytterst viktigt att vi får erfarenheter av ämnet. På hösten fortsätter vi därför utreda vilka möjligheter den virtuella och förstärkta verkligheten medför.   

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs av Tampereen ammattikorkeakoulu, Åbo universitet och Klient- och patientsäkerhetscentret inom Österbottens välfärdsområde. Viktiga samarbetsgrupper är yrkespersoner inom social- och hälsovården samt hälsoteknologiföretag som tillverkar medicintekniska produkter.

Intresserad av vårt projekt? Läs mer på vår webbplats: https://projects.tuni.fi/vpmdt

Skribenterna Minna Tiainen (TAMK), Marjo Tienari (TAMK), Sari Lintunen (ÖVPH), Riika Saurio (ÖVPH), Merja Jutila (ÖVPH) och Hannes Friberg (ÖVPH) ser fram emot nya digitala metoder för säkerställande av den medicintekniska kompetensen. De arbetar inom VPMDT-projektet och i sina hemorganisationer.