Siirry sisältöön

klientsäkerhet

4.6.2024 Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentret anser att vårdgarantin eller terapigarantin inom primärvården bör ändras

Klient- och patientsäkerhetscentret har gett sitt utlåtande om utkastet till regeringens proposition om terapigarantin för barn och unga. Centret anser att propositionens mål och syfte att garantera mentalvård och stöd för barn och unga i rätt tid är bra. De riktlinjer för vårdgarantin eller terapigarantin inom primärvården som drogs upp under ramförhandlingarna bör dock ändras.
31.5.2024 Nyhetsbrev

Läs maj månads nyhetsbrev

I nyhetsbrevet berättar vi om centrets aktuella ärenden, om klient- och patientsäkerhet och om nätverksmöjligheter.
24.5.2024 Nyheter

Nytt verktyg: Bedömning av risker med digitala tjänster

Med hjälp av verktyget kan man planera mer tillgängliga och användarorienterade tjänster, där man har kunnat beakta olika slags risker redan på förhand och kunnat förbereda sig och reagera på dem i tillräcklig utsträckning. Också utsatta personer kan beaktas bättre.