Siirry sisältöön
Nyheter

I årets första brev till beslutsfattare berättas bl.a. om hur genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin framskrider inom välfärdsområdena

Vi publicerar två gånger per år ett brev till beslutsfattare med aktuell information om klient- och patientsäkerhet.

I brevet till beslutsfattare 1/2024:

  • Verktyg för bedömning av risker i samband med förändringar
  • Kompetenscenternätverk inom klient- och patientsäkerhet börjar snart byggas upp i alla samarbetsområden i Finland
  • Smart förändring av förfaranden för anmälning av negativa händelser och riskhändelser
  • Klient- och patientsäkerhetscentret är oroad över tillgången till vård i rätt tid samt genomförandet av terapigarantin för barn och unga
  • Publikationer från början av året
  • Rapport angående kvantitativa indikatorer för klient- och patientsäkerhet
  • Verktyg som har publicerats 2024
  • Läs och prenumerera på den förnyade NO HARM-tidningen
  • VI nationella seminariet om klient- och patientsäkerhet 5‒6.9.2024
  • WHO Global Patient Safety Day 17.9.2024

Läs brevet här!