Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentret anser att vårdgarantin eller terapigarantin inom primärvården bör ändras

Klient- och patientsäkerhetscentret har gett sitt utlåtande om utkastet till regeringens proposition om terapigarantin för barn och unga. Centret anser att propositionens mål och syfte att garantera mentalvård och stöd för barn och unga i rätt tid är bra. De riktlinjer för vårdgarantin eller terapigarantin inom primärvården som drogs upp under ramförhandlingarna bör dock ändras.

Terapigarantin skulle innehålla en bestämmelse om maximitiden (28 dygn) för inledandet av en psykosocial intervention hos barn och unga. Detta i kombination med en försämring av vårdgarantin stärker inte barns och ungas rätt till mentalvårdstjänster för dem som behöver en medicinsk bedömning, och förbättrar inte deras tillgång till tjänsterna. 

Terapigarantin skulle ha betydelse endast inom förebyggande vård och stöd vid sådana psykiska störningar där diagnostisering av en läkare eller diagnos på en psykisk störning inte behövs.

Hela utlåtandet kan läsas i utlåtandetjänsten.

Mer information ger: Satu Koskela, ledande sakkunnig, Klient- och patientsäkerhetscentret, satu.koskela(a)ovph.fi, tfn 040 513 9429