Siirry sisältöön

klientsäkerhet

24.5.2024 Nyheter

Nytt verktyg: Bedömning av risker med digitala tjänster

Med hjälp av verktyget kan man planera mer tillgängliga och användarorienterade tjänster, där man har kunnat beakta olika slags risker redan på förhand och kunnat förbereda sig och reagera på dem i tillräcklig utsträckning. Också utsatta personer kan beaktas bättre.
17.5.2024 Bloggen

Blogginlägg: Föräldrarnas delaktighet avgörande för ett mer klientsäkert barnskydd

Föräldrarna till de barn som är klienter inom barnskyddet spelar en betydande roll för om barnskyddet lyckas med sin uppgift, om tjänsterna genomförs och om de är effektiva. Enligt nationella enkäter som Kasper ry låtit utföra har föräldrar känt sig utanför i sitt eget barns ärende, deras delaktighet har varit bristfällig och de erbjudna tjänsterna har inte motsvarat familjens behov. Dessutom har skammen över att anlita barnskyddet hindrat föräldrar från att söka stöd.