Siirry sisältöön
Bloggen

Tuija Ikonens blogginlägg: Välkommen till Trygghetslandets välfärdsområde!


Tankarna väcktes på en flygresa från Helsingfors till Köpenhamn.

Bästa patient, välkommen till samjouren för Trygghetslandets välfärdsområde!

Jag är skiftansvarig Lisa Lindring. Jag och min personal tar hand om din säkerhet och service under det här jourbesöket. När du anmäler dig ber vi dig ta del av våra säkerhetsanvisningar.

Vi inleder undersökningarna och planeringen av vården utgående från vårdbedömningen.

Jourhavande specialistläkare i dag är Dag Duktig och som allmänläkare arbetar Frida Flink. Vi berättar för dig om din vårdplan och hänvisar dig vid behov till jouråtgärder eller till någon av våra enheter för fortsatt vård. Om du har frågor, hjälper vi dig gärna med det du undrar över.

Vi önskar dig en smärtfri och trygg känsla under jourbesöket. Krya på dig! Välkommen åter om ett akut behov av vård uppstår.   

Bästa patient, välkommen till Trygghetslandets enhet för dagkirurgi!

Jag är ansvarig sjukskötare Lena Lugn. Jag och min personal tar hand om säkerheten under din operation och ser till att det här dagkirurgiska ingreppet förlöper smidigt.

Allra först ber vi dig bekanta dig med säkerhetsanvisningarna för vår operationsenhet. Du hittar dem vid anmälningsdisken i entréhallen.

Förbered dig på att vi börjar med att identifiera dig. Vi ber dig också uppge vilka mediciner du använder och om du har några allergier.

Anestesiläkare idag är Sten Slummer och du opereras av kirurgen Sofia Skalpell. Vårt erfarna operationsteam ser till att anestesin och ingreppet görs på ett säkert sätt och övervakar dig i uppvakningen efter operationen. Vi använder en kirurgisk checklista för att säkerställa säkerheten under ingreppets gång.

Vi kommer att berätta för dig om hur vården framskrider i alla skeden och när du åker hem får du muntliga och skriftliga anvisningar om den fortsatta vården. Vi svarar gärna på frågor under den här dagkirurgiska vårdperioden, och du kan kontakta vår enhet även efteråt.

Ge respons, om det är något du funderar över gällande din vård. Vi önskar dig en lyckad operation och en smärtfri och snabb rehabilitering. Välkommen åter om ett behov av kirurgisk vård uppstår.

Bästa klienter, välkomna till välfärdsområdets barnskyddstjänster!

Ni betjänas idag av socialarbetaren Sally Skyddsberg. Min uppgift är att tillgodose era lagstadgade rättigheter och säkerställa att ert barn och er familj är trygga på alla sätt …

Och då var vi tryggt framme vid resmålet.

———

Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret

Skribenten deltog i ett nordiskt möte för nationella aktörer inom patientsäkerhetsarbete i Köpenhamn.

Läs övriga blogginlägg här!