Siirry sisältöön

bloggen

16.2.2024 Bloggen

Jaana Kalliokoskis blogginlägg: Det lönar sig att förebygga trycksår  

Tryckskada, trycksår eller liggsår – kärt barn har många namn. I det här fallet handlar namnet ändå inte kärlek och inte om något annat positivt heller. Trycksår orsakar smärta och lidande och försämrar personens livskvalitet – de kan till och med leda till för tidig död. Ur hälso- och sjukvårdens synvinkel leder trycksår till längre vårdtid, större arbetsbelastning för personalen och därmed också ett högt pris för samhället.