Siirry sisältöön

bloggen

17.5.2024 Bloggen

Blogginlägg: Föräldrarnas delaktighet avgörande för ett mer klientsäkert barnskydd

Föräldrarna till de barn som är klienter inom barnskyddet spelar en betydande roll för om barnskyddet lyckas med sin uppgift, om tjänsterna genomförs och om de är effektiva. Enligt nationella enkäter som Kasper ry låtit utföra har föräldrar känt sig utanför i sitt eget barns ärende, deras delaktighet har varit bristfällig och de erbjudna tjänsterna har inte motsvarat familjens behov. Dessutom har skammen över att anlita barnskyddet hindrat föräldrar från att söka stöd.
16.2.2024 Bloggen

Jaana Kalliokoskis blogginlägg: Det lönar sig att förebygga trycksår  

Tryckskada, trycksår eller liggsår – kärt barn har många namn. I det här fallet handlar namnet ändå inte kärlek och inte om något annat positivt heller. Trycksår orsakar smärta och lidande och försämrar personens livskvalitet – de kan till och med leda till för tidig död. Ur hälso- och sjukvårdens synvinkel leder trycksår till längre vårdtid, större arbetsbelastning för personalen och därmed också ett högt pris för samhället.