Siirry sisältöön
Bloggen

Annika Takalas blogginlägg: Välfärdsområdena främjar den medicintekniska säkerheten  

En säker användning av medicintekniska produkter utgör en central del av klient- och patientsäkerheten. Inom välfärdsområdena kan man effektivisera spridningen av sakkunskap och god praxis inom medicinteknisk säkerhet.

På social- och hälsovårdsinrättningar uppfylls den medicintekniska säkerheten endast om man utbildar insatta ansvarspersoner och beaktar den arbetstid som använts för främjande av den medicintekniska säkerheten. Vilken arbetsinsats som är ändamålsenlig för att garantera den medicintekniska säkerheten bör fastställas i förhållande till de tjänster enheten producerar.

Den lagstadgade ansvariga personen för yrkesmässiga användare bör ha faktiska möjligheter att se till att regelverket följs och är bekant inom hela organisationen. Inte heller det uppfylls nödvändigtvis, om bara en minimal del av arbetstiden kan användas för medicinteknisk säkerhet. Lägesbilden för den medicintekniska säkerheten ser alltså fortfarande splittrad ut ur ett nationellt perspektiv.

Sakkunnig anskaffning av medicintekniska produkter sparar pengar

Införandet av välfärdsområdena har avslöjat bristande finansiering för social- och hälsovårdstjänster, varför man nu febrilt försöker spara in på kostnaderna. Genom sakkunnig anskaffning av produkter och utrustning kan man spara pengar, men det är inte ofta den möjligheten har utnyttjats. En förutsättning är att man köper rätt produkter för den egna serviceproduktionen. Felaktiga eller olämpliga anskaffningar blir allra dyrast.

En extra krydda vid anskaffningarna är att många bekanta produkter har försvunnit från den europeiska marknaden. Även om Europeiska kommissionen gjorde ändringar i övergångstiderna för produkter som följer det gamla regelverket (direktiven), har vi varit tvungna att ta till undantagsförfaranden för vissa produkter. För patienten kan avsaknaden av en viss produkt till exempel innebära att ett intravenöst ingrepp istället blir en stor operation. Utöver de mänskliga följderna flerfaldigas också behovet av resurser.

Lär dig mer om medicintekniska produkter

En nationell kongress om medicinteknisk säkerhet ordnas i Åbo 23–24.4.2024. På programmet står många aktuella teman kring medicintekniska produkter, såsom det förnyade innehållet i yrkesmässiga användares rapportering om tillbud, Social- och hälsovårdsministeriets handbok för att säkerställa den medicintekniska kompetensen, egenkontrollen av den medicintekniska säkerheten samt lärplattformen på Klient- och patientsäkerhetscentrets webbplats.

Välkommen med!

———
Skribenten är Annika Takala, HUS, läkare med ansvar för medicinteknisk säkerhet, ansvarig person för yrkesmässiga användare

Läs övriga blogginlägg här!