Siirry sisältöön
Bloggen

Blogginlägg: Patientanvisningar på lätt språk ökar patientsäkerheten

Fler än var tionde finländare behöver lätt språk.

Det är viktigt att utveckla anvisningarna inom hälso- och sjukvården så att de är begripliga för alla.

Vad är lätt språk?

Lätt språk är en enklare form av språket. På finska kallas det selkokieli. Det passar för dem som har svårt att läsa eller förstå allmänspråk. I en text på lätt språk har strukturen och innehållet anpassats så att det är lättare att ta till sig.

Varför har behovet av lätt språk ökat?

Behovet av lätt språk ökar hela tiden. En orsak är att finländarnas läskunnighet har försvagats.

Den internationella undersökningen PIRLS, som mäter barns läskunnighet, gjordes senast 2021. Då kunde man observera att antalet svaga läsare nästan hade fördubblats sedan föregående undersökning från 2016. År 2021 hade 16 procent av eleverna svag eller mycket svag läsförmåga. Kunskapsnivån hade försämrats i hela landet och i alla socioekonomiska grupper.

Behovet av lätt språk ökar också bland annat för att invandringen ökar, befolkningen åldras och antalet minnessjukdomar ökar. Cirka 400 000 finländare har åtminstone lindriga kognitiva svårigheter.

Det kan inte förbises i hälso- och sjukvårdens kommunikation. Det räcker inte längre med att anvisningarna skrivs av någon som har språket som modersmål.

Varför är det viktigt att patienterna förstår anvisningarna?

På grund av resursbrist vid enheterna sker en allt större del av rådgivningen via patientanvisningarna. Då är det helt avgörande att patienten faktiskt läser anvisningarna. Otydliga anvisningar avskräcker lätt alla patienter oberoende av om de i normala fall har svårt att förstå skriftlig text eller inte.

Om patienterna inte läser eller inte förstår anvisningarna finns det risk för att de till exempel kommer till ett ingrepp utan att ha förberett sig på rätt sätt. Ibland måste ingrepp ställas in för att patienten inte har förstått anvisningarna om att till exempel inte äta eller inte ta sina mediciner före ingreppet.

Satasairaala en föregångare

Andra kan ta modell av Satasairaala, som har sammanställt patientanvisningar och nättexter på lätt finska.

Lätt språk har använts inte bara i texterna utan också för att förbättra webbplatsens tekniska tillgänglighet. För patientanvisningarna och nätsidorna på lätt finska har sjukhuset ansökt om Selkokeskus symbol för lättläst.

Satasairaala konstaterar träffsäkert att lättlästa anvisningar inte bara minskar missförstånden och underlättar personalens arbete. Begripliga anvisningar kan till och med lindra patientens smärta, minska ångesten och rädslan och bidra till ett snabbare tillfrisknande.

Hur kan enheter inom hälso- och sjukvården komma igång med lätt språk?

Satasairaala hade ett särskilt projekt kring lätt språk. Det var helt klart framgångsrikt, men man kan också börja i mindre skala.

Lätt språk är inte något komplicerat, och personer som arbetar med text förstår snabbt vad det är fråga om.

Selkokeskus och LL-center ordnar förmånliga några timmars utbildningar där man lär sig principerna för lätt språk. Har de textansvariga vid din enhet redan deltagit?

När man förstår grunderna kan man slipa sina färdigheter i praktiken. För texter på lätt språk kan man ansöka om symbolen för lättläst via Selkokeskus och LL-center.

Bättre tillgänglighet är till fördel för oss alla!

———

Skribent:

Sanna Kaski, specialplanerare, Klient- och patientsäkerhetscentret

Källor:

Jyväskylän yliopisto, Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus PIRLS https://ktl.jyu.fi/fi/pirls-timss/pirls

Duodecim. Käypähoito-ohje. Muistisairaudet. https://www.kaypahoito.fi/hoi50044

Kotimaisten kielten keskus. Uutisarkisto. Selkokielien potilasohje voi jopa lievittää potilaan kipua.

https://www.kotus.fi/nyt/uutistekstit/kotuksen_uutiset/kotuksen_uutisten_arkisto_%282013-2019%29/kotuksen_uutiset_2015_8545/selkokielinen_potilasohje_voi_jopa_lievittaa_potilaan_kipua.18716.news