Siirry sisältöön
Bloggen

Läs Hanna Sykkös blogginlägg: Den nya lagen om patientombud och socialombud stöder delaktigheten 


Målet för spets 1 ”Tillsammans med klienterna och patienterna” i Klient- och patientsäkerhetsstrategin är att öka klienternas och patienternas delaktighet. I genomförandeplanen för 2022–2026 konstateras det att det finns anledning att föreskriva om enhetliga principer och rapporteringsskyldig­heter för patient- och socialombudsmännen.

Lagen om patientombud och socialombud (739/2023) har nu stiftats och den trädde i kraft den 1 januari 2024. Med tanke på patientens rättigheter och förenhetligandet av patientombudsverksamheten innebär den nya lagen en stor förbättring.

I fråga om Klient- och patientsäkerhetsstrategins mål att öka delaktigheten och strävan efter enhetliga verksamhetsprinciper för patientombuden finns det risk för att målen inte uppnås helt och hållet. Patientombuden får värdefull information direkt av patienter och närstående. Den här informationen borde utnyttjas systematiskt och enhetligt i hela landet för att förstärka delaktigheten och förbättra patientsäkerheten. Då skulle vi verkligen stödja patienternas, klienternas och de närståendes delaktighet och även ett jämlikt tillgodoseende av klienternas och patienternas rättigheter på nationell nivå.

Ikraftträdandet innebär utmaningar

Lagen i sig själv garanterar inte enhetliga metoder och det finns utmaningar med tolkningen av lagen. Nationell vägledning behövs särskilt nu när den nya lagen trädde i kraft och nya rutiner skapas inom välfärdsområdena. För tillfället behövs vägledning för att skapa enhetliga tillvägagångssätt och framför allt för att uppnå en enhetlig tolkning av lagen. Då slipper vi problem med hur lagen ska tolkas och behöver framför allt inte sätta tid på att planera korrigerande åtgärder.

Nationellt stöd och vägledning behövs 

Ett av målen med den nya lagen är att uppnå en nationellt enhetlig patientombudsverksamhet. Vi behöver en nationell aktör som arbetar för enhetliga tillvägagångssätt och ett jämlikt främjande av patienternas rättigheter.  Patientombudsverksamheten har lämnats vind för våg i åratal, utan en tydlig styrning av den operativa verksamheten eller en nationell kontaktperson. Skulle det äntligen vara dags för Finlands första nationella patientombudsman? En person som kunde bidra till enhetliga rutiner för patientombuden och främja ett enhetligt tillgodoseende av patientens rättigheter i hela landet.

———

Skribenten:

Hanna Sykkö, tf. ledande patientombudsman, Egentliga Finlands välfärdsområde 
ordförande, Suomen potilasasiamiehet ry
projektchef, strategigrupp 1, Klient- och patientsäkerhetsstrategin 

Läs övriga blogginlägg här!