Siirry sisältöön
Bloggen

Blogginlägg: Kompetenscentren för utbildning inom klient- och patientsäkerhet är snart här – nätverksbygget startar nu!

Kompetenscentren för kontinuerligt lärande inom klient- och patientsäkerhet erbjuder grundutbildning, specialiseringsutbildning och fortbildning om klient- och patientsäkerhet inom sitt eget område. De bildar också nätverk med andra kompetenscenter inom samma bransch.

Planeringen av kompetenscenternätverken för utbildning inom klient- och patientsäkerhet bygger på den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin. Målet är att utbildningen och kompetensen inom klient- och patientsäkerhet ska nå en högre kvalitet och enhetlighet.

Nationellt samarbete behövs

Arbetet med att bilda kompetenscenter för utbildning inom klient- och patientsäkerhet inleddes i Västra Finlands samarbetsområde i slutet av 2023. Avsikten är att börja bygga upp kompetenscenternätverk inom alla samarbetsområden inom kort.

I utvecklingsarbetet behövs högskolor, läroanstalter på andra stadiet, välfärdsområden, aktörer inom tredje sektorn och expertorganisationer. Det behövs också ett stort antal yrkespersoner, planerare, sakkunniga, chefer, lärare och utvecklare som är intresserade av klient- och patientsäkerhet.

Det bästa resultatet når vi genom gemensam planering och nationellt samarbete.

Vad är ett kompetenscenternätverk?

Avsikten med kompetenscenternätverket är att de regionala kompetenscentren arbetar i nätverk inom sitt eget område och i nationellt samarbete.

Kompetenscentren kan profilera sig som expertcenter inom det egna områdets prioriteringar och specialkunskap. De kan också dela med sig av sin kompetens till de andra centren. Alla behöver inte uppfinna hjulet på nytt.

Klient- och patientsäkerhetscentret stöder planeringen av kompetenscenternätverket på nationell nivå. Centret erbjudet också stöd då nätverket bildas. Det ingår i genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin.

Mer kvalitet och effektivitet

Aktuell kunskap om klient- och patientsäkerhet är en del av den grundläggande yrkeskompetensen för alla som arbetar inom social- och hälsovården. Kunskaper och färdigheter om klient- och patientsäkerhet förbättrar arbetshälsan och stöder känslan av att vara en kompetent yrkesperson.

Klienten, patienten och de närstående har i sin tur nytta av personalens kunskaper i form av ett tryggt bemötande och en säker vård och service. På organisationsnivå innebär det lägre kostnader och högre kvalitet.

I Finland varierar utbildningsinnehållet och kompetenskraven för klient- och patientsäkerhet mellan olika utbildningsorganisationer och yrkesgrupper inom social- och hälsovården. Också helheterna för kontinuerligt lärande om klient- och patientsäkerhet är oenhetliga ur ett nationellt perspektiv.

WHO:s läroplan och handlingsplan en gemensam plattform

Innehållet i Världshälsoorganisationen WHO:s Patient Safety Curriculum Guide ger en gemensam grund för utbildningsinnehållet och kompetenskraven för klient- och patientsäkerhet.

I WHO:s handlingsplan för patientsäkerhet 2021–2030 föreslås regionala kompetenscenter för kontinuerligt lärande som ett sätt att främja och upprätthålla systematisk grundutbildning och fortbildning om säkerhet för social- och hälsovårdspersonal.

I den finländska klient- och patientsäkerhetsstrategins genomförandeplan rekommenderas det att kompetenscenter grundas inom varje samarbetsområde för social- och hälsovården.

Om du vill veta mer om kompetenscenternätverket är du varmt välkommen på Klient- och patientsäkerhetscentrets webbinarium den 14 maj 2024 kl. 14–15.30. En Teams-länk publiceras på webbinariets sida senast en vecka före webbinariet.

———
Skribenter:
Satu Koskela, Klient- och patientsäkerhetscentret
Tuija Ikonen, Klient- och patientsäkerhetscentret
Sini Eloranta, Klient- och patientsäkerhetscentret, Turun ammattikorkeakoulu
Saara Ketola, Klient- och patientsäkerhetscentret
Marjo Tienari, Klient- och patientsäkerhetscentret, Tampereen ammattikorkeakoulu

Läs övriga blogginlägg här!