Siirry sisältöön
Bloggen

Merja Jutilas blogginlägg: Samarbete är en styrka även när det gäller medicinteknisk säkerhet  


Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut handboken ”Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö – opas laiteosaamiseen varmistamiseen”, som handlar om säker användning av medicintekniska produkter. Handboken har sammanställts av experter inom nätverket för medicinteknisk säkerhet.

När jag började jobba vid Klient- och patientsäkerhetscentret i november 2020 var en av mina första arbetsuppgifter att vara ordförande för den styrgrupp som utarbetade nationella kriterier för medicinteknisk kompetens.

Före det första mötet gick jag snabbt igenom gruppens uppgifter med de kommande sekreterarna. Med skräckblandade tankar lyssnade jag på de verkliga proffsens presentation av uppgiftsbeskrivningen. Jag tänkte att jag absolut inte kan vara ordförande för en grupp där de andra medlemmarna har betydligt mer erfarenhet än jag inom både medicinteknisk säkerhet och kompetensutveckling.

Styrgruppens uppgift var att styra och stötta tre arbetsgrupper, som bestod av frivilliga experter från nätverket för medicinteknisk säkerhet. Uppdraget grundade sig på Patient- och klientsäkerhetsstrategin 2017–2021. Enligt dess genomförandeplan behövs det nationellt fastställda kriterier för att garantera en säker användning av medicintekniska produkter. Kompetenskriterierna bör innehålla enhetliga bestämmelser om kriterierna för påvisande av kompetensen, om hur påvisandet går till och om kompetenskraven för mottagaren. På nationell nivå bör man avgöra för vilka medicintekniska produkter kompetensen ska säkerställas och dokumenteras, hur ofta det ska göras och vem inom organisationen som ska godkänna arbetstagarnas tillstånd för medicintekniska produkter. Det sägs också att tillståndsblanketterna bör vara nationella. Allt det här var minsann inte något anspråkslöst mål.

Efter styrgruppens första möte var jag helt utmattad efter att ha försökt hänga med i diskussionerna i en och en halv timmes tid. Att vara ordförande var ändå enklare än jag hade trott, för medlemmarna i styrgruppen och arbetsgrupperna deltog aktivt i diskussionen och hjälpte sin oerfarna ordförande i hennes uppgift. Arbetet i styrgrupperna och arbetsgrupperna framskred och materialet började ta form. Småningom hölls också jag själv bättre med i svängarna och slutligen till och med jämsides med de andra.

Tack vare fint grupparbete lyckades vi skriva ett dokument som fick namnet ”Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö – opas laiteosaamisen varmistamiseen”. I handboken beskrivs lagstiftningen om medicintekniska produkter, de professionella användarnas ansvar och ett riskbaserat tänkande kring säkerställande av kompetensen. Dessutom beskriver handboken lärprocessen för säkerställande av den medicintekniska kompetensen, upprätthållandet av kompetensen samt dokumentationen. Jag tycker vi fick ihop en fin helhet som bidrar till en säker användning av medicintekniska produkter inom social- och hälsovårdsorganisationerna.

Nu kan jag med stor glädje och stolthet berätta, att Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut handboken. Ett stort tack till Virpi Korhonen, Sari Lintunen, Tarja Vainiola, Arto Helovuo, Tommi Hietamies, Maija Kinos-Jehkonen, Anne Kokko, Miia Kämppi, Reija Lipponen, Mari Liukka, Kristiina Piironen, Sari Roos, Tuula Saarikoski, Annika Takala, Marjo Tienari och Minna Ylönen för er insats i arbetet med boken och för er hjälp och förståelse under min tid som ordförande. Jag kan konstatera att samarbete verkligen är en styrka.

———
Skribenten Merja Jutila är planerare vid Klient- och patientsäkerhetscentret och värdesätter teamwork och samarbete mot ett gemensamt mål.

Läs övriga blogginlägg här!