Siirry sisältöön
Bloggen

Tuija Ikonens blogginlägg: Begripligt på modersmålet


 

Vi utvecklare har ett behov – ibland omedvetet – att tala med ord och begrepp som är obekanta för vanliga människor.

För att hänga med i de senaste trenderna i expertspråket använder vi oss av uttryck som inte hör hemma i vardagsspråket, såsom ”fenomenbaserad” och ”kunden i fokus”. I vanliga människors öron låter vi nog som helt fenomenala pratmakare. De tänker säkert för sig själva att vi och vårt obegripliga svammel borde utvisas till kylrummet.

Samtidigt som vi själva pratar så obegripligt om forskningsrön och sakkunskap, förundrar vi oss över varför förvrängda eller till och med felaktiga fakta sprids. Inte är de heller nödvändigtvis tydligt formulerade, men ibland känns det som om ett skickligt framlagt falskt budskap fastnar bättre i minnet än experternas ord.

Det begreppsliga tänkandet skiljer människan från andra varelser på jorden. Eller åtminstone kan människan hantera betydligt fler begrepp än andra arter. Det är inte egalt vilka ord vi använder. I arbetet med den nya patientsäkerhetsstrategin har vi funderat på formuleringarna. Hur ska vi tala om klient- och patientsäkerhet – som redan i sig är en krånglig term – så att budskapet går fram. Så att vi kan nå ett bättre ”något”.

Lyckligtvis får språket leva och förändras. Också människans sinne är flexibelt och lär sig ständigt nya saker. Centret fick ett namn på finska och svenska efter att Språkinstitutet som högsta språkvårdare hade kritiserat namnet No Harm Center. Så här i efterhand inser jag att Språkinstitutet hade rätt. Vi ville vara en trovärdig finländsk aktör, även om vi ville synas också i det internationella samarbetet.

Då, år 2019, betonade namnet Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet vår uppgift som utvecklare. Ordet patient kom först för att vår sakkunskap främst gällde patientsäkerhet. Med ordet klient ville vi inkludera alla tjänster inom social- och hälsovården. Namnet har blivit bekant för många, men det är långt och svårt att minnas.

De första åren har visat att vi på centret inte bara utvecklar, utan vi sysslar också med forskning, koordinerar nätverk, utbildar och publicerar aktuell information. Vi är på väg att växa till ett mångsidigt kompetenscenter.

Från och med ingången av 2022 övergår vår värdorganisation Vasa sjukvårdsdistrikt i Österbottens välfärdsområde. Det är dags att förenkla centrets namn en aning. Från och med den 1 december 2021 är vi Klient- och patientsäkerhetscentret. Kanske tills det dyker upp en slagkraftig term för klient- och patientsäkerhet.

———

Skribenten Tuija Ikonen är professor i patientsäkerhet och direktör för Klient- och patientsäkerhetscentret och värdesätter också förnuftets ljus och intuitionens viskning.

Läs övriga blogginlägg här!