Siirry sisältöön
Bloggen

Elise Kuismanens blogginlägg: Självständighet, envishet och lite granris


På självständighetsdagen 2022 blev jag rörd när jag såg intervjuerna med veteraner och lottor på tv. De handlade inte bara om att försvara självständigheten utan också om att bygga upp Finland. Välfärdsstaten, som vi har fått njuta av i årtionden, har byggts upp med beslutsamt arbete och ihärdighet. Och Finland har varit en bra plats att bo på. Byggd med envishet, vill jag tänka.

Nu är det år 2022, och verksamhetsmiljön inom social- och hälsovården har förändrats kraftigt. Vi är inne i en strukturell (kanske också ideologisk?) förändringsfas när det gäller hur tjänsterna ska ordnas.

I fråga om klient- och patientsäkerheten har vi hamnat på efterkälken internationellt sett. Finland har nog gjort ett gott klient- och patientsäkerhetsarbete under alla dessa år, men många andra länder har tagit stora kliv framåt. För många är det en överraskning att säkerheten inom våra social- och hälsovårdstjänster inte ligger på internationell toppnivå. Det är en tråkig nyhet, men vi har all orsak att vara ärliga också i det här fallet. Utveckling börjar med att man konstaterar hur det verkligen ligger till.

Säkerhetsbristerna syns i människornas liv i form av allt längre sjukhus- eller vårdperioder, ett ouppfyllt servicebehov och i värsta fall tragiska öden. Det får konsekvenser för familjerna, arbetsplatserna, servicesystemet och slutligen de skatter vi betalar. Korrigeringen av säkerhetsavvikelser har uppskattats kosta en miljard euro per år, men det är i underkant.

Vi har också goda nyheter att framföra. Vi har en ny klient- och patientsäkerhetsstrategi (2022–2026), vars motto är att Finland ska vara ett modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026. Det är ett starkt budskap. Det är en ännu starkare handling, som vi måste kämpa för tillsammans i den på alla sätt krävande strukturreformen.

Klient- och patientsäkerhetscentret har tillsammans med berörda grupper sammanställt ett handlingsprogram som beskriver hur vi ska nå målen i strategin. Eftersom jag deltar i arbetet har jag fått träffa ett stort antal experter under hösten och vintern. Jag är imponerad av den sakkunskap, det engagemang och den rentav målmedvetna envishet som de har visat i den här gemensamma frågan. Vilken tur att vi har de här experterna! Om det hänger på dem är klient- och patientsäkerheten i goda händer. Jag ser en glimt av en mycket finländsk attityd till arbetet, för vårt gemensamma bästa. Och så den där envisheten.

En lika tydlig målbild krävs snart av alla inom social- och hälsovården. Klient- och patientsäkerheten skapas tillsammans och i praktiken. Den är inte något högt fluget moln i festtalen. Vi har ett stort jobb framför oss.

Jag hoppas att den finländska attityden hjälper oss på vägen. Jag hoppas att vi på centret kan hjälpa vårdaktörerna på samma sätt som den mystiska granrismannen hjälpte Marjo Matikainen i Oberstdorf för 35 år sedan. Det slutade bra. Det kommer det här också att göra.

I efterdyningarna av självständighetsdagen, Elise

———

Skribenten Elise Kuismanen är specialplanerare vid Klient- och patientsäkerhetscentret och jobbar i huvudsak med genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin.