Siirry sisältöön
Bloggen

Blogginlägg: QR-koder testades för informationssökning om medicintekniska produkter


Inom VPMDT-projektet ordnades i maj ett försök med QR-koder. Syftet med försöket var att utreda vårdpersonalens tankar om hur QR-koder kunde användas för informationssökning om medicintekniska produkter.

Försöken ordnades i Åbo i samarbete med Åbo stads välfärdssektor samt i Vasa och Jakobstad i samarbete med Österbottens välfärdsområde.

Produkterna och QR-koderna tillhandahölls av OneMedi via företagssamarbete. Inom Österbottens välfärdsområde testades en patientövervakningsmonitor och transportrespirator och i Åbo en blodtrycksmätare och sårvårdsprodukter.  

I försöket deltog 40 personer, bland annat närvårdare, sjukskötare, akutvårdare och läkare. De fick fylla i ett frågeformulär om sin bakgrund, sin tidigare erfarenhet av QR-koder och sina upplevelser i testsituationen. Deltagarna hade varierande arbetserfarenhet, allt från under ett år till över tio år. De arbetade i operationssalen eller någon annan åtgärdsenhet, inom akutvården, inom hemvården och på polikliniken.

Bara var fjärde deltagare hade använt QR-koder i sitt arbete. De hade i huvudsak använt koderna på en smarttelefon eller mobil enhet som tillhandahållits av arbetsgivaren. Fyra personer hade haft problem med QR-koderna. Problemen berodde på att enheten eller QR-kodläsaren inte fungerade, på att mängden ljus i omgivningen inte var tillräcklig, på att internetförbindelsen inte fungerade eller på att de egna tekniska kunskaperna inte räckte till.

Efter testsituationen var största delen av deltagarna antingen helt av samma åsikt eller av samma åsikt om att det var enkelt att använda QR-teknologi för att söka information. Dessutom var nästan alla helt av samma åsikt eller av samma åsikt om att QR-teknologin passar bra för att säkerställa den medicintekniska kompetensen i den egna arbetsmiljön.

Tre fjärdedelar tyckte att QR-koden var en fungerande metod för att säkerställa att användaren har tillräcklig kunskap om hur den medicintekniska produkten används. Den ansågs bl.a. försnabba informationssökningen och öka säkerheten. Å andra sidan ansåg en fjärdedel av deltagarna att QR-koden inte är en fungerande lösning. De ansåg bland annat att det inte räcker med att QR-koden innehåller en länk till bruksanvisningen, om användaren har svårigheter med tekniken. Deltagarna önskade att QR-koden ska innehålla bruksanvisningar, snabbanvisningar och videor eller ljudinspelningar om produkten.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den vårdpersonal som deltog i testsituationerna ansåg att QR-koden är en beaktansvärt alternativ för att upprätthålla den medicintekniska kompetensen.

Skribenterna:

Merja Jutila, planerare, Österbottens välfärdsområde, Klient- och patientsäkerhetscentret
Hannes Friberg, planerare, Österbottens välfärdsområde, Klient- och patientsäkerhetscentret
Riika Saurio, planerare, Österbottens välfärdsområde, Klient- och patientsäkerhetscentret
Sari Lintunen, specialplanerare, Österbottens välfärdsområde, Klient- och patientsäkerhetscentret
Minna Tiainen, lektor, Tampereen ammattikorkeakoulu, social- och hälsovård
Marjo Tienari, timlärare, Tampereen ammattikorkeakoulu, social- och hälsovård
Jukka-Pekka Pirhonen, lektor, Tampereen ammattikorkeakoulu, social- och hälsovård
Tuija Ikonen, professor, Åbo universitet

Inom projektet Virtual Platform for Medical Device Training – Terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamista varmentava ja niitä kehittävä virtuaalinen oppimisympäristöratkaisu utvecklas nya pedagogiska VR- och AR-baserade lösningar för säkerställande, utbildning och introduktion av medicinteknisk kompetens. Projektet finansieras från Europeiska Socialfonden, från React-EU-medlen som en del av de åtgärder som EU vidtagit till följd av covid-19-pandemin.