Siirry sisältöön
Bloggen

Annika Takalas blogginlägg: Den medicintekniska säkerheten i fokus inom vård och omsorg – Är dina kunskaper uppdaterade?


Tre bärande pelare för klient- och patientsäkerheten är en säker vård och omsorg, säker läkemedelsbehandling och medicinteknisk säkerhet. Den medicintekniska säkerheten påverkar också de två andra faktorerna märkbart. För att garantera den medicintekniska säkerheten vid professionellt bruk krävs tillräcklig kompetens, vilket säkerställs genom introduktion och kontinuerlig utbildning.

För personer som använder medicintekniska produkter i sitt arbete ingår kravet på användarutbildning och erfarenhet redan i lagstiftningen. Medicinteknisk kompetens ingår inte överhuvudtaget i grundutbildningen för yrkespersoner inom hälso- och sjukvården eller socialvården. Har ledningen inom organisationer för vård och omsorg reserverat resurser inte bara för anskaffning av produkterna utan också för användarutbildning?

Jag har hört påståendet att medicintekniska produkter inte används vid enheten och att den medicintekniska säkerheten därmed inte behöver beaktas. Vid noggrannare diskussion visar det sig ändå att det inte stämmer. Huruvida en produkt är medicinteknisk eller inte avgörs av det användningsändamål som tillverkaren uppger. Medicintekniska ändamål beskrivs i Europeiska unionens förordningar om medicintekniska produkter. Förenklat kan man säga att alla de produkter som påverkar en enskild patients medicinska vård är medicintekniska produkter, om de inte är läkemedel. Läs mer i blogginlägget: Mitä ovat lääkinnälliset laitteet?

Även om det heter ”medicinteknisk” handlar det inte enbart om tekniska apparater. En medicinteknisk produkt kan vara en övervakningsmonitor, en respirator, en infusionsapparat, en laboratorieanalysator eller en magnetkamera, men också till exempel ett förband, en operationsrock, en personvåg, en ledprotes eller ett kirurgiskt instrument. Om ett program gör en individuell symtombedömning, kan också det vara en medicinteknisk produkt. Utbudet av medicintekniska produkter är enormt och i nästan all vård används någon medicinteknisk produkt.

Hanteringen och organiseringen av kompetensen om medicintekniska produkter är ofta svår att få grepp om. Produkterna skiljer sig från varandra: en del är mycket enkla och andra väldigt komplicerade. Även i fråga om samma produkt kan kompetenskraven variera beroende på personens arbetsuppgift. Uppgiften kan handla om att förbereda produkten för användning, att använda den eller att rengöra och underhålla den. Kompetensen bygger förstås på tillverkarens bruksanvisning. Materialet från tillverkaren har stor betydelse för hur utbildningen lyckas. Undervisningsmetoder som är oberoende av tid och plats blev nödvändiga senast under pandemin. Länk till blogginläggen Valmistajan rooli lääkinnällisen laitteen käytön osaamisessa och Miten ennakoida laiteosaamiseen liittyviä riskejä hoidossa ja hoivassa?

Det primära syftet med regelverket om medicintekniska produkter är att säkerställa att man inom vården och omsorgen alltid använder säkra produkter vars effekt har undersökts och som lämpar sig för professionellt bruk. Också de som ansvarar för anskaffningen av produkter bör känna till det viktigaste i detta regelverk och därtill de krav som miljön och patienterna ställer på produkterna. Utöver att produkterna ska vara säkra får de inte orsaka störningar eller fel i andra produkter som används i samma miljö. För att kunna förbättra den medicintekniska säkerheten, inte bara i festtal utan också i det dagliga arbetet, måste vi känna till vilka risksituationer de medicintekniska produkter som vi själva använder kan medföra. Länk till blogginläggen Vaikuttavaa vaaratilannetutkintaa yhteistyössä och Deus ex machina eli laiteturvallisuus potilaiden silmin.

———

Skribenten är Annika Takala, HUS, läkare med ansvar för medicinteknisk säkerhet, ansvarig person för yrkesmässig användare

Ordförande i klient- och patientsäkerhetsstrategins grupp för medicinteknisk säkerhet

Nationell kongress om medicinteknisk säkerhet i Helsingfors 6‒7.10.2022

Evenemanget är avsett för alla som hanterar medicintekniska produkter i hela Finland. I kongressen deltar också företag, vilket visar att alla som arbetar med medicintekniska produkter har gemensamma mål för den medicintekniska säkerheten.

Utbildningen är teoretisk utbildning i kursform för alla specialområden inom medicin.

Se programmet på evenemangets webbplats, där du också kan anmäla dig.

Kom med och ta del av ett stort infopaket om medicinteknisk säkerhet!

———

Läs övriga blogginlägg här!