Siirry sisältöön
Bloggen

Tuija Ikonens blogginlägg: Det är dags att tända empatins ljus!


 

Ljus lyser upp. Den som tänder ett ljus vill se eller synas. Ett brinnande ljus är ett budskap. Det påminner om livets fortgång, hopp och sanning, men kan å andra sidan också vara ett tecken på uppror och motstånd. Två ljus i fönstret visade på en längtan efter självständighet i vårt land redan innan den hade uppnåtts. Under föregående århundraden tändes ljusen för att fira regentens bemärkelsedag. Tolkningen av en symbol uppstår i det mänskliga sinnet när tillräckligt många uppfattar den på samma sätt.

Att tända en låga kan vara en säkerhetsrisk – bildligt talat eller i verkligheten. Även om ett fackeltåg ofta är en procession för fred, kan syftet också vara att rubba samhällsordningen. Av oförsiktighet ger levande ljus upphov till omkring hundra eldsvådor varje år. En låga kan komma åt att antända något som den inte borde vidröra.

Gravljus bär bud om saknad och sorg. De tänds för att visa respekt och minnas de avlidna. Inom social- och hälsovården möter vi döden kontinuerligt. Även den bästa yrkesskickligheten är ibland otillräcklig, eller så följer vi någon mot ett efterlängtat slut. Det mest förskräckliga är när en medarbetare – vars uppgift är att hjälpa – bidrar till eller direkt orsakar en annan människas förtida död. Lyckligtvis är det sällan något sådant sker. Redan en enda gång är ändå för mycket.

Ibland används ljus för att demonstrera. Det finns länder där invånarnas röster tystats ner. Då kan en tyst ljuslåga tala. I Finland får alla åsikter synas och höras. I medierna, i synnerhet de sociala medierna, får många röster komma till tals, även de mindre harmoniska. Budskapet från ett gravljus som tänts för själviska ändamål är kallsinnigt, till och med makabert. Det kan släcka andras empati, trots att den som tände det tänkte sig något annat.

Under årets sista veckor stannar vi upp och fylls av empati. Den högste gav oss sitt allra dyraste för det gemensamma bästa. Vi får känna hopp om något bättre så länge vi drar oss till minnes det tvåtusen år gamla budskapet ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem!”. Det formar en attityd som värnar om säkerhet och trygghet. Vår egen och andras.

Må julens ljus lysa för medkänsla. Medkänslans och empatins ljus ger oss trygghet inför det nya året.

———

Skribenten Tuija Ikonen är professor i patientsäkerhet och direktör för Klient- och patientsäkerhetscentret och värdesätter också förnuftets ljus och intuitionens viskning.

Läs övriga blogginlägg här!