Siirry sisältöön
Bloggen

Tanja Erikssons blogginlägg: Utbildningsöverläkarens tankar om patientsäkerhet 


Patienterna är viktigast av allt. Det är orsaken till att jag blev läkare. Jag vill ta hand om patienterna på bästa möjliga sätt. Det är det viktigaste och grunden för allt.

Vad är då patientsäkerhet och vad betyder den för mig?

Som specialist i allmänmedicin tänker jag i första hand på bemötandet av patienten och en tillitsfull relation mellan patienten och läkaren. Det är grunden för patientsäkerheten. Om patienten inte kan lita på sin läkare och det inte uppstår en trygg relation, kan man förlora mycket redan på de första metrarna.

Bemötandet handlar om samspel och kommunikation, viktiga frågor med tanke på patientsäkerheten. Vi använder ett gemensamt språk, och om vi inte har något, ser jag till att det finns en tolk på plats eller att patienten kan framföra sitt ärende på något annat sätt. Tvåspråkigheten är en viktig sak i Vasa och Österbotten. Jag ser till att den fungerar och lyckas. Kommunikation handlar förstås om mycket annat också, det kan jag skriva om i mitt nästa blogginlägg.

Patientsäkerhet handlar också om kontinuitet i vården, över organisationsgränserna.

Det är vid övergången mellan primärvården, specialistvården och socialvården som patientsäkerhetsriskerna uppstår. Patienterna faller lätt i groparna mellan organisationerna och går vilse i djungeln av tjänster om vi inte ständigt månar om att strukturerna och servicekedjorna är smidiga och trygga.

Samarbetsförmågan är också en del av patientsäkerheten.

Teamarbete och samarbete över yrkesgränserna. Den viktigaste uppgiften för oss alla är att arbeta för patienternas bästa, med gemensamma krafter. Samarbetet ger oss kraft, det bär oss. Framför allt är det alltid till fördel för patienten.

Patientsäkerhet innebär också att jag upprätthåller min yrkesskicklighet och kompetens.

Jag utbildar mig, tar del av forskningsrön och delar mig av mina kunskaper. Det fortgår under hela karriären, från den första dagen av studierna fram till pensionsåldern och kanske ännu lite längre. Lärandets glädje ger kraft, precis som samarbetet.

Jag ger dig en utmaning. Berätta vad patient- och klientsäkerhet innebär för dig!

———
Skribenten är Tanja Eriksson, som arbetar som utbildningsöverläkare vid Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

Läs övriga blogginlägg här!