Siirry sisältöön
Bloggen

Sari Lintunens blogginlägg: VR-teknologi för säkerställande av kompetens – vad ska man tänka på före anskaffningen?


Att använda VR-teknologi kan vara mycket inspirerande och verka enkelt; till exempel att använda och köpa VR-glasögon är ganska lätt. Innan man köper något bör man ändå tänka på vad som krävs för att ta i bruk ny teknologi.

Inom VPMDT-projektet, ”Virtual Platform for Medical Device Training  – Terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamista varmentava ja niitä kehittävä virtuaalinen oppimisympäristöratkaisu”, granskade vi hur kompetensen säkerställs i dagens läge utan VR-teknologi och hur processen förändras om teknologi införs.

Sex chefer och sakkunniga som har deltagit i projektets tidigare VR-försök intervjuades och utifrån det fick man en tydlig bild av vad som borde beaktas innan teknologi införs:

  • Finns det tillräcklig kompetens för anskaffningen?
  • Kostnader för anskaffning och underhåll.
  • Ansvaret för användningen bör planeras redan vid anskaffningen, till exempel vem som äger processen och hur hela processen hanteras.
  • Det räcker inte att bara köpa in VR-glasögon för utbildningen, utan man behöver också utbildningsmaterial att se på.
  • Redan före anskaffningen bör man bekanta sig med innehållet i utbildningsmaterialen, bl.a. hurdant material det redan finns och av vilken kvalitet. Om man måste sammanställa utbildningsmaterialet själv, bör man fundera på vem som ska göra det och på vilket sätt samt om det finns tillräckliga resurser och kunskaper för arbetet.
  • Före anskaffningen bör man också planera vem som ska ordna utbildningen samt hur och var den ska ordnas (t.ex. tidpunkt, plats, lokal, deltagarantal, VR-glasögonens nätförbindelser, logistik samt förvaring och rengöring av glasögonen).
  • Det är viktigt att man redan på förhand har förberett sig på att ge vägledning och rådgivning om hur VR-glasögonen används och på eventuella tekniska problem. Hur gör man till exempel i en situation där en person inte kan använda VR-glasögon?
  • Även underhållet av VR-glasögonen och uppdateringen av utbildningsmaterialet bör planeras på förhand.

VR-teknologi är en intressant metod för att säkerställa kompetensen, och en god planering av ibruktagandet bidrar till en lyckad utbildningsupplevelse. VR-teknologi är säkrare än vanliga utbildningsmetoder, eftersom övningarna inte görs med riktiga klienter eller patienter. Med hjälp av den kan man också förenhetliga praxisen. En ny undervisnings- och inlärningsform kan motivera och inspirera samt eventuellt också försnabba lärprocessen.

————

Skribent: Sari Lintunen, sakkunnig inom medicinteknisk säkerhet, enheten för kvalitetshantering, styrning och tillsyn, Västra Nylands välfärdsområde

————

Inom VPMDT-projektet ”Virtual Platform for Medical Device Training – Terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamista varmentava ja niitä kehittävä virtuaalinen oppimisympäristöratkaisu” utvecklades nya pedagogiska VR- och AR-baserade lösningar för säkerställande, utbildning och introduktion av medicinteknisk kompetens. Projektet finansierades från Europeiska Socialfondens React-EU-medel som en del av de åtgärder som EU vidtagit till följd av covid-19-pandemin. Projektet genomfördes av Tampereen ammattikorkeakoulu, Åbo universitet och Klient- och patientsäkerhetscentret inom Österbottens välfärdsområde. Projektet avslutades i september 2023.

Läs övriga blogginlägg här!