Siirry sisältöön
Bloggen

Merja Jutilas blogginlägg: Det finns skäl att säga förlåt


Inom social- och hälsovården är kommunikationen mellan människor ytterst viktig. Utan den kan information och anvisningar inte förmedlas. En fungerande kommunikation bidrar också till en bättre patientsäkerhet.

Ibland kan det ändå vara svårt att uppnå en god kommunikation.

I brådskande, stressfyllda situationer eller till och med av oaktsamhet kan man råka slänga ut spydigheter som sårar den andra. Då finns det skäl att säga förlåt.

Vikten av en välfungerande kommunikation har lyfts fram i de patientsäkerhetsverkstäder som Klient- och patientsäkerhetscentret har ordnat för medicine studerande vid Åbo universitet sedan 2021.

Under en förmiddag har kandidaterna deltagit i fyra verkstäder om praktiska färdigheter, säker läkemedelsbehandling, teamwork och kommunikation samt den kirurgiska processen. Verkstäderna har planerats av en mångprofessionell arbetsgrupp; undervisningsteamet har bestått av läkare från olika specialområden, sjukskötare och en farmaceut.

Jag själv har varit en av ledarna för en verkstad där vi har byggt upp en operativ process som åskådliggör patientens vårdstig. För att kunna garantera patienten en säker och smidig vård är det viktigt att känna igen de olika faserna i processen, även om man inte själv medverkar i dem alla. I processen spelar kommunikationen en viktig roll, så att alla – även patienten – är medvetna om sina skyldigheter.

I verkstaden har vi också använt oss av patientfall som bygger på verkliga händelser. Med hjälp av dem har vi kunnat gå närmare in på skyddsåtgärder under den operativa processen, med hjälp av vilka man försöker undvika att patienten utsätts för en skada. När skyddsåtgärderna är bekanta och man förstår deras betydelse är det lättare att använda dem i det dagliga arbetet.

Det har varit väldigt fint att se hur självklart det är för de blivande yrkespersonerna att be om förlåtelse om man har gjort fel.

I verkstaden har vi diskuterat hur viktigt det är för patienten, de närstående och yrkespersonen själv att vårdpersonalen medger sina fel och ber om förlåtelse. Det har varit väldigt fint att se hur självklart det är för de blivande yrkespersonerna att be om förlåtelse om man har gjort fel. Man kan be om förlåtelse också på teamets eller organisationens vägnar.

Genom att be om förlåtelse visar vi patienten och hens närstående att vi verkligen beklagar situationen. Det kan hjälpa patienten att gå vidare efter en svår situation, och att bli förlåten kan kännas befriande för yrkespersonen.

Var och en av oss som arbetar inom hälso- och sjukvården kommer att råka ut för situationer där det finns skäl att säga förlåt. Det kostar inget och det rensar luften. En ganska god gärning alltså.

———

Skribenten Merja Jutila strävar efter att räcka upp handen när hon har gjort fel och be om förlåtelse när det behövs.

Läs övriga blogginlägg här!