Siirry sisältöön

verktyg

24.5.2024 Nyheter

Nytt verktyg: Bedömning av risker med digitala tjänster

Med hjälp av verktyget kan man planera mer tillgängliga och användarorienterade tjänster, där man har kunnat beakta olika slags risker redan på förhand och kunnat förbereda sig och reagera på dem i tillräcklig utsträckning. Också utsatta personer kan beaktas bättre.