Siirry sisältöön
Verktyg

Ett nytt verktyg har publicerats: Med utvärderingsverktyget kan man bedöma hur planerade förändringar påverkar klient- och patientsäkerheten

Klient- och patientsäkerhetscentret har sammanställt ett verktyg för bedömning av hur de planerade förändringarna påverkar klient- och patientsäkerheten. Verktyget är avsett för ledningen inom välfärdsområdena och hos privata tjänsteproducenter. Det kan utnyttjas också för styrning av servicesystemet.

Med hjälp av utvärderingsverktyget kan man bedöma hur klient- och patientsäkerheten påverkas av förändringarna i fråga om processer, resurser samt vård- och tjänsteproduktionens kvalitet och säkerhet. Därtill kan man göra en separat bedömning av förändringens konsekvenser för utsatta klient- och patientgrupper.

Med hjälp av verktyget kan man göra en noggrannare riskbedömning av förändringarnas negativa konsekvenser. Man kan också bedöma effekterna av de åtgärder som vidtas för att minska riskerna.

Läs mer om Utvärderingsverktyget.