Siirry sisältöön
Verktyg

Nytt verktyg: Allmän uppgiftsbeskrivning för medicintekniska ansvarspersoner

Den allmänna uppgiftsbeskrivningen för medicintekniska ansvarspersoner åskådliggör uppgifterna för den person som ansvarar för den medicintekniska säkerheten vid en serviceenhet eller servicepunkt.

Den medicintekniska ansvarspersonen kontrollerar att medicintekniska produkter används på ett säkert sätt inom organisationerna bland annat genom att beakta det väsentliga innehållet (kapitel 4) i lagen om medicintekniska produkter (719/2021).

Den medicintekniska ansvarspersonen har en nyckelroll i förbättringen av den medicintekniska säkerheten vid sin egen serviceenhet eller servicepunkt, för hen känner till särdragen i den egna enhetens arbete och vet vilka medicintekniska produkter som behövs i arbetet.

Den medicintekniska säkerheten är en väsentlig del av klient- och patientsäkerheten

Någon typ av medicintekniska produkter används vid största delen av de serviceenheter eller servicepunkter som producerar social- och hälsovårdstjänster.

För att garantera patientsäkerheten bör man fästa vikt vid den medicintekniska säkerheten bland annat genom att använda produkterna enligt tillverkarens anvisningar och endast efter tillräcklig introduktion och utbildning om användningen.

Den medicintekniska säkerheten vid en serviceenhet eller servicepunkt kan förbättras genom att utse en medicinteknisk ansvarsperson, som säkerställer att de medicintekniska produkterna används på ett säkert sätt.

Uppgiftsbeskrivning och checklista

Verktyget Allmän uppgiftsbeskrivning för medicintekniska ansvarspersoner innehåller också en checklista med uppgifter som säkerställer den medicintekniska säkerheten vid enheten. Uppgiftsbeskrivningen kan användas vid alla social- och hälsovårdsenheter där medicintekniska produkter används.  

Den allmänna uppgiftsbeskrivningen för medicintekniska ansvarspersoner är en av uppgifterna inom mål 4.2 i Klient- och patientsäkerhetsstrategin. Uppgiftsbeskrivningen har kommenterats av bland annat Nätverket för medicinteknisk säkerhet.

Läs mer