Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetsindikatorerna kompletteras med kvantitativa indikatorer

Konsensusgruppen för klient- och patientsäkerhetsindikatorer har kommit överens om de första gemensamma kvantitativa jämförelseindikatorerna för klient- och patientsäkerhet. I gruppen ingår representanter för varje välfärdsområde.

Klient- och patientsäkerhetscentret har publicerat den första versionen (1.0) av indikatorerna i konsensusgruppens Rapport angående kvantitativa indikatorer för klient- och patientsäkerhet.

Framöver tilläggs indikatorer för uppföljning av de skador som orsakar de största kostnaderna och indikatorer för socialvården. I synnerhet behövs det indikatorer som beskriver klientsäkerheten för utsatta personer.

Konsensusindikatorerna är ett exempel på välfärdsområdenas frivilliga samarbete som koordineras av Klient- och patientsäkerhetscentret.

Via centret förmedlas välfärdsområdenas konsensusindikatorer till utvecklingen av de nationella indikatorerna för kostnadsnyttoeffekten inom social- och hälsovården (KUVA 2.0) och utvecklingen av minimiinformationsinnehållet. Målet är att indikatorerna för klient- och patientsäkerhet ska bli en etablerad del av välfärdsområdenas effektivitetsbaserade ledning.

Mer information: Merja Sahlström, specialplanerare, Klient- och patientsäkerhetscentret, merja.sahlstrom(a)ovph.fi, tfn 040 193 6920