Siirry sisältöön

OBS! Korrigering på sidan 28 ”Anteckna i kalendern”: International Forum on Quality and Safety in Healthcare har skjutits upp till 20–22.6.2022.

Läs tidningen i digital form (Issuu-publikation i pdf-form). Vänligen använd Chrome eller Edge som webbläsare.
OBS! Pdf-form fungerar inte webbtillgängligt med en skärmläsareapparat.

Läs den tillgängliga versionen av tidningen (pdf).

Prenumerera på tidningen här!

Innehåll

(Sidorna är i pdf-format.)

03 | Ledare: WHO cares ‒ och vi med!

04 | Vi heter nu Klient- och patientsäkerhetscentret

05 | Vår nya specialplanerare presenterar sig             

06 | Nätverksgäst: Ett effektivitetscenter planeras i Birkaland

08 | Patientens röst: Hur ska man fråga, när man inte vet vad man ska fråga

10 | Utvecklarens röst: Strategin verkställs genom att leda människor

12 | Det händer vid centret: Hur ser den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin ut?     

16 | Internationella nyheter: WHO:s rekommendationer har redan införts i Sverige

18 | Nätverkets utredningar: Ett indikatorsystem har utvecklats för bedömning av patient- och klientsäkerheten               

20 | Från experten: Med sikte på en mänsklig klientsäkerhet

22 | Från andra publikationer: Etisk stress inom omsorgen, vården och sociala sektorn

24 | NO HARM-återvinningen: Verktyg för klient och patientsäkerhet

26 | Visste du att…

28 | Lästips och anteckna i kalendern